Incorporació residents
​Som coneixedors de l’enorme compromís que suposa per nosaltres ajudar-te en aquest trajecte tan important pel teu desenvolupament personal i professional. Estem convençuts que la nostra expertesa i el programa formatiu de l’especialitat escollida farà que la residència al Parc Sanitari sigui altament satisfactòria. No dubtis que en això hi dedicarem els nostres esforços en aquests anys.

Des del primer moment tindràs un tutor individual especialista que t’ajudarà i orientarà durant tota la residència.

Prèviament a la teva incorporació convé que ens facis arribar via email a unidaddocente@pssjd.org la següent documentació:

Currículum
Fotocòpia títol compulsat o resguard de la tramitació
Fotocòpia de l’assignació de plaça (l’original es portarà el dia de la signatura del contracte)
Fotocòpia Document Nacional Identitat
Fotocòpia número de la Seguretat Social com a titular
Fotocòpia del carnet o resguard de la col·legiació a la província de Barcelona
Fotocòpia cartilla o document amb les dades bancàries
Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals del Ministerio de Justicia​

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors