Residents
Des de l’any 1992 el Parc Sanitari està acreditat per la Formació Sanitària Especialitzada. Posteriorment l’Hospital s’ha acreditat com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental en les diferents disciplines: Psiquiatria, Psicologia Clínica, Infermeria de Salut Mental i Medicina Interna.
A més, col·labora com a Unitat Docent Associada de les especialitats mèdiques de Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues, Cirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Primària Costa Ponent.
En quant a ordres de preferència per la tria de l’especialitat de psiquiatria ocupem la posició 16 d’un total de 107 centres acreditats a Espanya.
 
 

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors