Rotació residents nacionals
El sistema de formació sanitària especialitzada facilita la mobilitat de residents entre unitats docents per complementar la seva formació dins del programa oficial de l’especialitat. Per tal de tramitar aquesta, definida com a rotació externa autoritzada, el Ministerio defineix un procediment específic.

Requisits per sol·licitar una rotació externa

El circuit només és vàlid per a residents de centres acreditats d’Espanya. El personal en formació estranger en període de formació especialitzada que vulgui venir al Parc Sanitari, ha de seguir el circuit d’estades formatives.
La rotació externa l’ha de sol·licitar la Comissió de Docència del centre d’origen del resident a la Comissió de Docència del nostre centre, com a mínim amb una antelació de quatre mesos per poder completar el procés administratiu.

Circuit de sol·licitud i incorporació

  • La sol·licitud l’ha de fer la Comissió de Docència d’origen del resident adreçant petició formal a Docència de Parc Sanitari per correu electrònic (unidaddocente@pssjd.org).
  • La secretaria confirmarà la recepció en resposta al correu.
  • Una vegada avaluada la petició, s’enviarà resposta per correu electrònic, tant sigui favorable o desfavorable.
  • El resident no es pot incorporar fins que no rebi l’acceptació expressa de la Comissió de Docència i l’autorització de la rotació per part l’òrgan administratiu competent de la seva Comunitat.
  • Per preparar la  incorporació, el resident ha de seguir el circuit d’acollida del Parc Sanitari, que se li facilitarà directament o a través de la seva Unitat Docent. ​

​​
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors