Comitè Científic

 

- President: Àngel Vidal i Milla

President SCQA.

 

- Montserrat Oliveras i Gil

Vicepresidenta SCQA.

 

- Joan Ribas i Sabaté

Vocal 3ro i Representant de Salut Mental. SCQA.

 

- Montserrat Gens i Bareberà

Vocal 1ª i Representant de la SCMF. SCQA.

 

- Maria Lluïsa de la Puenteç

Cap de Qualitat i Seguretat. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.