Comitè Organitzador

 

 
- Presidenta: Maria Lluïsa de la Puente
Cap de Qualitat i Seguretat. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
- Ignasi Arbusa i Gusi
Secretari SCQA.
 
- Carme Riera
Gerent ICS Atenció Primària Costa Ponent.
 
- Àngels Fumàs Coma
Responsable de Projectes i Processos. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
- Antonio Cruz Antolín
Tècnic Qualitat i Seguretat. Parc Sanitari Sant Joan de Deú.
 
- Paquita Closa Sebastià
Metgessa Traumatòleg. Parc Sanitari Sant Joan de Deú.
 
- Cristina Pou Matarranz
Metgessa Psiquiatra. Parc Sanitari Sant Joan de Deú.
 
- José Luis Bravo Corrales
Resposable de Qualitat DAP. ICS
 
- José Miguel
DUI. CSM. Parc Sanitari Sant Joan de Deú.
 
- Departament de Comunicació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.