Presentació de Comunicacions

​Els comitès científic i organitzador us conviden a prendre part de manera activa en la jornada mitjançant la presentació de comunicacions, on es premiarà la millor comunicació i el millos pòster. Es considerarà especialment els treballs que presentin resultats de treballs on s'apliquin mètodes de la utilització de la informació sanitària per assolir millores de salut o d'eficiència de serveis a nivell local, regional o nacional.
 

Atès el format de la jornada, de totes les comunicacions que es presentin se'n seleccionaran 12 que seran les que es presentaran oralment. La resta passaran a pòster i quedaran exposades en una sala annexa a l'auditori, perquè puguin ser consultades pels assistents.

 

El termini establert per a l'enviament de comunicacions i/o pòsters és des de l'1 d'abril al 23 de maig de 2014.

 

Normes per a la presentació i tramesa dels treballs:

S'acceptaran comunicacions tipus "pòster" que s'hauran de realitzar amb la plantilla que podeu descarregar fent clic aquí.

 

El pòster haurà d'estar estructurat de la manera següent:

1. Introducció i Objectius.

2. Material i Mètode.

3. Resultats.

4. Conclusions.

5. Referències Bibliogràfiques.

 

* El primer autor és imprescindible que estigui inscrit a la jornada.

* El pòster s'ha d'enviar en format electrònic a l'adreça de correu: diqcomunicacions@pssjd.org

 

Les comunicacions orals tindran 7 minuts de temps per la seva exposició, estaran estructurades de la mateixa manera que els pòsters i es seleccionaran entre els millors d'ells, per ser exposades a la Sessió de Comunicacions Orals.

L'encarregat d'exposar-la haurà d'estar inscrit.

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors