Recull de Treballs
 
 

Número

Treball

 

                   Entitat   

 

                                Títol

​1. ​Consorci Sanitari de Terrassa Eines de gestió clínica i experiència professional: maridatge perfecte per aconseguir l'excel·lència
2. ​Consorci Sanitari de Terrassa Millora de la informació de gestió. Innovant en organització d'equips: control de gestió integral
​3. ​Consorci Sanitari Terrassa Quadre de Comandament del Servei de Cardiologia
​4. ​Hospital Germans Trias i Pujol Ràpida millora del treball en un laboratori d'Anatomia Patològica amb l'aplicació de metodologia Lean Healthcare
5. ​ ​ABS Valls urbà ​Notificació d'incidents a primària, tot un repte
6.​ ​ABS Valls urbà Podem millorar l'adequació en el polimedicat?
7.​ ​ABS Manresa Característiques del pacient derivat a la Unitat de Diagnòstic Ràpid des del nostre centre: No tot són neoplàsies
8.​ Consorci Sanitari de Terrassa ​Millora de la satisfacció dels usuaris i familiars d'un Hospital de Dia
9. ​Socio Sanitari Esplugues, Sant Joan de Déu Millora i Gestió de la Documentació Clínica
10.  ​​Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Gestió d'incidències a una Central d'Esterilització amb CertificacióISO 9001:2008
​11. ​LeanSanitat Lean Healthcare: mejora de la calidad basada en hechos y datos
12. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Integració de les Fonts d'informació i Accions de Millora de Seguretat del pacient al Parc Sanitari Sant Joan de Déu
​13. ​Hospital Plató Gestió eficient dels consums: control per cost unitari
​14. ​Hospital Plató Grau d'implementació de la història clínica electrònica (HCE) a Hospital Plató
​15. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Treballant per millorar de la identificació inequívoca dels pacients
​16. ​Institut Català d'Oncologia Estudi qualitatiu de la satisfacció dels pacients i els seus cuidadors amb els serveis assistencials de l'Institut Català d'Oncologia
​17. ​Sagrat Cor Evaluación del consumo de recursos del enfermo crítico edad avanzada (ECEA)
​18. Sagrat Cor Evaluación de la gravedad del enfermo crítico de edad avanzada (ECEA) en la UCI
​19. Sagrat Cor Correlación de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) con los NorthAmerican Nursing Diagnosis Associations (NANDA) en el enfermo crítico
​20. Sagrat Cor Estudio de correlación de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) con los Nursing Interventions Classification (NIC)
​21. ​Sagrat Cor ​Indicador de calidad 'pneumotaponamiento' en la atención del enfermo crítico (EC) ingresado en la UCI
​22. ​Sagrat Cor ​Implantación de dos indicadores de calidad en la atención del enfermo crítico (EC) ingresado en la UCI
​23. ​Sagrat Cor ​Identificación de los North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) y de las Nursing Interventions Classification (NIC) en función de la procedencia de los enfermos críticos
​24. ​EAP Artés/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Maletins d'aturades als consultoris locals. pptSt. Boi
​25. ​EAP Sagrada Família/SAP Bages-Berguedà-Solsona ​Pla de Millora de la comunicació interna a partir del 2.0. en una abs urbana
​26. ​Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent Millora gestió i resolució reclamacions DAP Costa Ponent
​27. ​Fundació Puigvert

Poden les dades millorar la qualitat? Anàlisi de la profilaxi quirúrgica

​28. ​SAP Vallès Occidental. Institut Català de la Salut Motius de consulta en atenció immediata
​29. ​SAP Vallès Occidental. Institut Català de la Salut Nivell de resolució en atenció primària
​30. ​SAP Vallès Occidental. Institut Català de la Salut Qüestionari mosps
​31. SAP Vallès Occidental. Institut Català de la Salut ​Atenció immediata: resolució per infermeria
​32. ​L'ABS de Santa Eugènia de Berga Revisió del carro d'aturades: registre telemàtic
​33. ​Institut Català d'Oncologia Implicació dels professionals en la millora dels resultats de l'Acreditació com a Centre d'Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya
​34. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Descriptiu de les caigudes a HG i SM com a font d'informació per a la millora de la seguretat del pacient
​35. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu ​Estudio cualitativo sobre los tipos de estados de agitación, su caractaerización y los paquetes de atención en contención
​36. ​Institut Català d'Oncologia Aplicació de criteris de qualitat al control de despesa farmacèutica del Servei de Cures Pal·liatives del centre Hospitalet de l'Institut Català d'Oncologia (ICO)
​37. ​ASSIR Delta Enquesta de satisfacció entre les dones controlades a la primària després de patir un càncer de mama
​38. ​ASSIR Delta Millora de l'EQA a l'ASSIR Delta
​39. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Dades actuals de les mesures restrictives en SM, treballant per la millora en la seguretat del pacient del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
​40. ​Direcció de Serveis Generals i Projectes Gerència Territorial Metropolitana Sud/Institus Català de la Salut Els indicadors ambientals: vers l'optimització dels recursos d'un edifici
​41. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu ​El malalt mental ingressat en unitat de medicina intensiva: a propòsit de la nostra experiència
​42. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu ​Millora en l'atenció del pacient crònic complex fruit de la col·laboració entre els diferents nivells assistencials
​43. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu WHO-DAS-II. Una eina per i des de l'usuari
​44. DAP Costa de Ponent.ICS Adequació de l'ús d'IBPs. Com estem 15 mesos després?
​45. ​Fundació Puigvert Qüestionari d'autoavaluació del ISMP com eina de millora en l'ús dels medicaments a la Fundació Puigvert
​46. ​EAP Sant Andreu de la Barca Integrant el pla de qualitat i seguretat del pacient en la dinàmica del EAP Sant Andreu de la Barca
​47. ​Fundació Puigvert Formació continuada: eina per difrondre la Cultura de la Seguretat dels Pacients
​48. Fundació Puigvert La Intranet: serveix per fomentar la Cultura de la Seguretat?
​49. BS Tona Millora en l'atenció al pacient crònic complex (PCC) a l'equip d'atenció primària (EAP) Tona
​50. Parc Salut Mar Gestió d'indicadors de qualitat en el procés hospitalari del malalt
​51. Institut Català d'Oncologia Indicadors del Programa de Cribatge de Càncer Colorectal de l'Hospitalet de Llobregat després de 5 rondes
​52. MFiC del CAP Sagrada Família de Manresa Som accessibles?
​53. ​SAP Alt Penedès-Garraf Optimització de la farmacoteràpia en el pacient institucionalitzat: projecte Desmed
​54. SAP Alt Penedès-Garraf Seguiment del procés de revisió de la farmacoteràpia en residències geriàtriques: projecte Desmed
​55. ​Sagrat Cor Cartera hospitalaria de servicios por grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) y por centros de responsabilidad asistenciales auxiliares (CRAA)
​56. ​EAP Sagrada Família/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Comunicació Atenció Primària - Atenció Especialitzada mitjançant les TIC
​57. EAP Sagrada Família/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Optimitzant la Gestió de la Consulta Telefònica al nostre CAP
​58. ​EAP Sagrada Família/SAP Bages-Berguedà-Solsonès ​Les TIC entre l'Atenció Primària i l'Atenció Especialitzada: valorant la bidireccionalitat
​59. ​CAP St Fruitos/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Analitzant el perfil del pacient no presentat a la seva citació d'extracció analítica
​60. ​​CAP St Fruitos/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Programació d'extracció analítica a domicili: a qui i perquè
​61. ​EAP Plaça Catalunya/CAP Bages/SAP Bages-Berguedà-Solsonès ​Per vacances: renovació automàtica del Pla de medicació!!
​62. ​​EAP Plaça Catalunya/CAP Bages/SAP Bages-Berguedà-Solsonès Extraccions sota control!
​63. ​EAP Plaça Catalunya/CAP Bages/SAP Bages-Berguedà-Solsonès. Reorganitzant les consultes d'urgències en un centre urbà
​64. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu ​Revisió de la preparació de carros d'unidosi: comparació 2011-2013
​65. Parc Sanitari Sant Joan de Déu ​Intervencions farmacèutiques sobre la prescripció mèdica: comnparació 11-13
​66. ​Plató El client com a centre de la nostra atenció
​67. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Optimització de la utilització d'hemoderivats. Experiència de l'Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
​68. ​Parc Sanitari Pere Virgili Les fonts de dades per a la presa de decisions: caigues i dermatitis
​69. ​Parc Sanitari Pere Virgili Elaboració del Pla de Qualitat al Pac Sanitari Pere Virgili
​70. ​Parc Sanitari Sant Joan de Déu Tratamiento multidiscliplinar y microquirúrgico de las úlceras por presión, ¿una mejora de eficiencia?
​71. ​Sagrat Cor Indicadors, comparabilitat i quelcom més

   

 

 
 

Compartir a facebook
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors