Organigrama del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 
Ara fa aproximadament 5 anys que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu va començar la seva singladura. Des de llavors fins a dia d'avui, s'han anat succeint tota una sèrie de fets que s'han desenvolupat a una velocitat vertiginosa: l'obertura de l'Hospital General i del recinte de Sant Boi i la definició del Pla Estratègic entre d'altres, han estat sens dubte els projectes més emblemàtics i complexos que hem dut a terme.
 
Durant aquest temps hem treballat sobre objectius concrets que requerien focalitzar tots els recursos i esforços sobre ells, també ens ha servit per avaluar i validar l'organització i el seu funcionament, aprenent que la dimensió i la complexitat del Parc Sanitari requereix formes de treball i organització diferents de les existents fins a aquests moments.
 
L'entorn econòmic actual i la renovació generacional que el Parc Sanitari experimenta, entre d'altres, ens aboca de nou a replantejar un nou escenari de governabilitat per la Institució.
 
 
 
Febrer 2015. Nou organigrama
 
   


Comitè de direcció del Parc Sanitari Sant Joan de Déu:
 
 
Germà Santiago Ruiz                                                            Sr. Xavier Magrans                                                           
Superior de la Comunitat de Sant Boi                                    Direcció Recursos Humans                              
 
Sr. Enric Mangas                                                                    Sr. Pere Serrat                                                  
Director General                                                                     Direcció de Sistemes d'Informació
 
Sra. Immaculada Roig                                                            Sr. Josep Collell
Adjunta a la Direcció General                                                 Direcció d'Enginyeria i Serveis Generals
 
Dr. Ignasi Riera                                                                      Sra. Marta García 
Direcció d'Operacions Assistencials                                      Direcció d'Economia i Finances   
 
Dra. Cristina García                                                                            
Direcció Hospital General                                                              
 
Dr. Luis San                                                               
Direcció Salut Mental                                                         
 
Sra. Isabel Grimal                                                                    
Direcció Infermeria                                                                 
                                                                                                                     
 
                                                                                                
                                                                                                  
 
A més, l'equip de direcció l'integren:
 
 
Sr. José Luis Argudo
Direcció de Programes
 
Dr. Josep Maria Haro
Direcció de Docència, Recerca i Innovació
 
Sra. Àngels Fumàs
Cap Secretaria Tècnica i Control de Gestió
 
Dra. M. Lluïsa de la Puente
Cap Qualitat i Seguretat del Pacient
 
Sra. Olga González
Cap de Comunicació i Serveis de Suport a l'Usuari​
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valors