El Parc

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca integrats en dos grans àmbits:

 

              - Hospital General 

              - Salut Mental

 

Aquesta estructura permet proporcionar una atenció integral de qualitat, tant en l'aspecte sanitari com social, potenciant a més un model proactiu de serveis de base comunitària. En l'àmbit de Salut Mental, inclosa la xarxa penitenciària, s'ha desenvolupat un ampli conjunt de dispositius especialitzats en salut mental i rehabilitació d'adults en el territori. En l'Hospital General es potencien fórmules d'atenció innovadores per a evitar estàncies hospitalàries convencionals, impulsant l'atenció ambulatòria.
 
La Institució ha anat creixent, consolidant i diversificant la seva cartera de serveis amb la voluntat de més forts i actuals els seus valors i la seva missió vers LES PERSONES.
 
El gran objectiu és constituir una sòlida xarxa de serveis integrats, accessibles i de proximitat i establint, mantenint i reforçant les relacions amb la ciutadania i el territori.
 
Només així podrem continuar lluitant amb pes ferm contra l'estigma social vinculat històricament a les persones que pateixen una malaltia mental.
 

 
Totes les persones que formem part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu treballem en equip per oferir un projecte comú i amb sentit. Un projecte en què l'eix central és proporcionar una assistència integral i de qualitat als/les nostres usuaris/es, amb la promoció i la defensa del seus drets per tal que puguin viure una vida digna. I això sense oblidar, també, que cal tenir cura de les seves famílies i del seu entorn més proper.
 
L'Hospitalitat, el respecte, la responsabilitat, l'espiritualitat i la qualitat són els valors que ens guien dia rere dia en la nostra manera de fer. Des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu intentem projectar el futur des de la reflexió i l'actualització d'aquests valors juntament amb els nostres principis. Només així podrem donar resposta a les necessitats reals de les persones que atenem.
 

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors