Missió, visió i valors

La MISSIÓ del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és promoure l'autonomia de les persones mitjançant serveis snaitaris especialitzats i individualitzats, i amb la generació de nous coneixements que permetin millorar la qualitat de vida de la població. Aquesta és la missió del Parc Sanitari, inspirada en els valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i que implica una millora constant de la competència tècnica i de les actituds humanes i ètiques dels nostres professionals.

 

                                  

 

 

La nostra VISIÓ és:
 
        1. Ser una organització de salut i universitària, pertanyent a l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
            que genera confiança i és reconeguda pel seu model de gestió.
      
        2. Ser una institució que gestiona el coneixement com a unitat independent, amb l'objectiu final de
            millorar la qualitat i l'excel·lència en l'atenció.
 
        3. Caracteritzar-nos per un desplegament i una presència territorial coherents, amb una oferta  
            integral i integrada en el territori.
 
        4. Ser reconeguts per una forta orientació a l'usuari/a, amb privilegi per l'accessibilitat i una clara 
            aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació.
 
        5. Ser un aliat dels reguladors i planificadors, i col·laborar en el disseny de les polítiques públiques
            gràcies al reconeixement del nostre model i de les àrees d'excel·lència.
 
        6. Ser una organització sostenible econòmicament i generadora de confiança.

 

 
 
 
I els nostres VALORS estan inspirats en l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu:
 


 

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors