Comunicació

La comunicació, tant interna com externa, és una de les línies estratègiques que cal impulsar, d'acord amb allò que determina Nexes, el Pla Estratègic de la institució. En aquest sentit, la comunicació del centre posa en valor aspectes rellevants del Parc Sanitari amb transparència, veracitat i el màxim de qualitat informativa.
 
Aquest departament posa a disposició de tots els professionals les seves eines de treball per tal de projectar una imatge coherent del Parc. A més, és l’òrgan a través del qual es gestionen les relacions externes amb els mitjans de comunicació o institucions amb l’objectiu principal de crear uns canals de comunicació efectius.
 
 
Des del Departament de Comunicació es pretén crear un servei integral i de referència que doni resposta al màxim de necessitats possibles. Per aquest motiu desenvolupa les següents activitats:
 
·        Direcció i gestió de polítiques de comunicació
·        Assessorament publicitari corporatiu
·        Difusió i gestió de la imatge de l’organització
·        Redacció, edició i disseny del material 
       corporatiu
·        Gestió documental de l’organització
·        Gestió de la comunicació interna i externa
·        Relacions públiques i relacions amb els mitjans
       de comunicació
·        Elaboració i difusió de campanyes i actes
 
 
Per contactar amb nosaltres:
 
                                          Departament de Comunicació                                            
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
c/ Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono: 93 556 96 72
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors