Comissions i Instruments de treball de Qualitat i Seguretat

El Comitè de Qualitat i Seguretat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu dóna cobertura i integració a les diferents activitats dels Comitès Assistencials.
 
Els Comitès Assistencials són grups interdisciplinaris de professionals que es constitueixen amb la finalitat de fomentar el coneixement i consens professional i facilitar l'assoliment dels objectius establerts per la Institució.

  

Aquests Comitès Assistencials es recolzen en 10 instruments de treball que els ajuden a portar a terme i a complir els seus objetcius:
 
 
1. Declarar, analitzar i gestionar els incidents de Qualitat i de Seguretat Clínica.
 
2. Estandarditzar processos, protocols, circuits i procediments.
 
3. Implementar projectes de millora.
 
4. Lideratge professional. Grups de millora assistencials.
 
5. Comunicar, informar i formar als professionals.
 
6. Cooperar amb altres proveïdors.
 
7. Implicar i informar a la població.
 
8. Promoure el desenvolupament de les tecnologies, els procediments i els serveis.
 
9. Utilitzar un Quadre de Comandament de Qualitat i Seguretat.
 
10. Complir els mecanismes d'Acreditació i Contractació.
 
11. Disposar
 
 
 
 
 

Donem valor a la nostra Institució.
Aprenem dels nostres resultats.
 
 
 
 
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors