Donació

El Banc de Teixits Neurològics del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va crear-se amb la finalitat de captar donants pel posterior anàlisi de mostres biològiques mitjançant diversos tipus d'estudi i  amb condicions que permetin una recuperació eficaç i una estabilitat òptima de les mostres.
 
L'objectiu final del BTN és obtenir mostres de donants afectats de diverses malalties psiquiàtriques com la esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, sent un referent en l'estudi i investigació de l'esquizofrènia.
 
Les mostres s'obtenen a través d'un programa de donació EN VIDA. Gràcies a això, a banda de disposar de teixit cerebral i líquid cefaloraquidi, durant el procés de donació s'obtenen mostres de sang. el que permet ampliar el ventall de possibilitats d'estudi.
 
La donació en vida afavoreix la recollida de dades sociodemogràfics, clínics, farmacològics i evolutius i permet la utilització de les entrevistes clíniques i l'administració de proves psicomètriques. Tota la informació que s'obté permet establir el diagnòstic d'una patologia en particular amb les seves característiques específiques per tal d'aprofitar al màxim el seu ús en l'estudi.
 
Aquestes valoracions és repeteixen periòdicament per determinar l'estat/evolució del donant i tota la informació queda enregistrada  la Base de Dades, anonimitzades i protegides per la Llei Orgànica de protecció de dades.
 

Com fer-se donant!

 

Requisists per ser donant

 

.......... Ser major d'edat
.......... Resident del Baix Llobregat
.......... Patir algun trastorn mental sever
.......... Vinculat als serveis de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 
 
Normativa legal vigent
 
 
Contacte
.......... Ubicació: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Unitat d'Aguts - sòtan.
.......... Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8 a 13 hores.
.......... Telèfon 936 406 350 / Ext. 2527
.......... Fax: 935 569 570
.......... Correu electrònic: btn@pssjd.org

 

 
 
 
 

 

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors