Unitat de Docència, Recerca i Innovació

El Pla Estratègic del Parc Sanitari Sant Joan de Déu defineix la Docència, la Recerca i la Innovació com a una de les eines estratègiques a potenciar.
 
La docència, la recerca i la innovació realitzada a la nostra Institució "ha de respondre al compromís de retornar a la societat el patrimoni professional rebut". En aquest sentit, l'activitat que du a terme el Parc Sanitari pretén contribuir a la millora de la salut de les persones que atenem així com de la població general, seguint la missió del Parc Sanitari. De fet, s'ha constat, de manera repetida, una forta relació entre una assistència de qualitat de primer nivell i el desenvolupament de la docència i la recerca.
 
Reforçar aquests àmbits repercutirà en l'assistència que oferim als/les nostres usuaris/es.
 
Des de fa anys, el Parc Sanitari realitza una activitat docent universitària i de formació de nous/noves professionals. A més a més, existeixen diversos grups de recerca a les principals línies assistencials del nostre centre i volem implantar un model obert on les innovacions provinguin tant de fonts internes com externes i on entrin a formar part del procés d'innovació en tots els punts de la cadena fins arribar al producte final.
 
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu vol ser un centre on es generi coneixement per tal de millorar la salut de la població, on es desenvolupin i s'implantin innovacions que millorin l'atenció sanitària i on es formin professionals tenint en compte els valors promoguts per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
 
El director de la Unitat de Docència, Recerca i Innovació és el Dr. Josep Maria Haro.
 


 
 
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors