Drets i deures del pacient

L'article 43 de la Constitució Espanyola de l'any 1978 reconeix el dret a la protecció de la salut de tots els seus ciutadans i l'article 49 estableix la prestació d'atenció especialitzada a les persones amb algun grau de discapacitat, així com la seva rehabilitació i protecció específica per a la consecució dels seus drets.

 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una entitat formada per un conjunt de serveis diferenciats i coordinats, integrats en les xarxes públiques del Sistema Sanitari General, orientada al tractament dels problemes mentals, l'atenció sociosanitària i a les persones amb disminució psíquica en el seu territori de referència.

 

La seva filosofia, inspirada en els valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, fa que consideri un deure establir el conjunt de mesures que assegurin al màxim la protecció dels drets específics dels usuaris, els quals es recullen en la Carta de Drets i Deures.

 


 

................................................................................

 

Carta de drets i deures

 

- Carta Drets i Deures en relació amb la salut i l'atenció sanitària de la Generalitat de Catalunya. La podeu consultar fent clic aquí.​

​ ​​

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors