Àmbit Salut Mental

 

La Salut Mental és l'element fundacional i l'origen històric del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i es remunta a l'any 1895 quan l'Orde Hospitalari compra el vell manicomi de Sant Boi que havia estat fundat el 1855 pel Dr. Antoni Pujadas.

 

La Salut Mental és avui una necessitat social emergent. Els trastorns mentals constitueixen una àmplia gamma de situacions de diversa transcendència i gravetat que afecten cada any a quasi un 20% de la població, essent els trastorns mentals greus dels que més anys viscuts amb discapacitat produeixen en tot el món.

 

El model d'atenció als problemes de salut mental, incloses les addiccions, implica l'existència d'un conjunt de serveis comunitaris i hospitalaris, sanitaris i socials, gestionats de manera integral en base a un territori concret. Ha de facilitar que s'involucri la comunitat, l'atenció primària de salut i els serveis socials, de manera que sigui possible intervenir en totes les fases del procés, des de la prevenció, la detecció precoç, el tractament, la rehabilitació i la reinserció.

 

Població de Referència

Ambulatòria            573.292

Aguts                      641.814

Subaguts                942.892

Llarga Estada        1.213.326

 

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors