Servei Prelaboral
Servei Prelaboral

​És el servei dirigit a persones amb trastorn mental greu que promou la recuperació de les habilitats bàsiques que permetran a l'usuari l'accés al mercat laboral.
 
Es realitzaen activitats directament relacionades amb la pràctica dela tasca laboral. Aquest aprenentatge i entrenament (habilitació i capacitació) es realitza mitjançant les activitats de: jardineria, copisteria, grup d'informàtica, habilitats socials laborals, hàbits laborals bàsics, resolució de problemes, atenció al client, gestió de l'estrés i riscos laborals.
 
La tipologia d'usuaris és la de persones en edat laboral que pateixen una patologia mental i estan motivades per incorporar-se al mercat laboral, que presenten dificultats a nivell d'hàbits laborals i que tenen poca o nul.la experiència laboral. És necessari tenir el certificat de grau de discapacitat.
 
ADREÇA:
Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
 
CONTACTE: pssjd@pssjd.org
Tel. 936 406 350 
 
Loading...
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors