Unitat Funcional Interdisciplinari Sociosanitàries (UFISS)
Unitat Funcional Interdisciplinari Sociosanitàries (UFISS)

​La Unitat Funcional Interdisciplinari Sociosanitàries (UFISS) és una unitat funcional especialitzada que dóna suport als diferents serveis de l'hospital d'aguts com a equip interconsultor en la valoració, avaluació funcional i seguiment dels pacients ingressats per tal de fer una planificació acurada de l'alta del pacient, ja sigui a domicili o en els diferents recursos sociosanitaris al nostre abast.
 
Sent la seva funció la valoració integral del pacient geriàtric, la prestació de cures, la recomanació d'activitats preventives en la persona gran, el seguiment clínic, l'adequació del tractament i recursos necessaris, a més de la planificació de l'alta dels pacients ingressats a l'hospital i que compleixen els criteris necessaris.
 
La UFISS està destinat a pacients geriàtrics o fràgils i es troba ubicada a l'Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
ADREÇA:
Dr. Antoni Pujadas, 42
o8830 Sant Boi de Llobregat
 
CONTACTE: pssjd@pssjd.org
Tel. 936 406 350
Loading...
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors