Àmbit Hospital General

L'Hospital General s'emplaça en el recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat i es concep com un hospital general bàsic i de referència, amb una capacitat màxima de 292 llits, dotat d'alguns serveis de referència secundària i molt orientat cap a fórmules d'atenció alternatives a l'hospitalització convencional.
 
El nou hospital està projectat com un equipament modern i funcional que incorpora i fa ús de les tecnologies més innovadores i compta amb unes instal.lacions i uns equipaments avançats i de qualitat.
 
Hospitalització
 
La capacitat màxima és de 292 llits convencionals amb unitats polivalents amb habitacions individuals i dobles, zona confortable pels professionals. Cada unitat disposa d'una sala d'estar per pacients i famílies. Disposem de 6 llits de semicrítics.
 
Bloc Quirúrgic
 
Estan construïts 10 quiròfans i equipats i en funcionament 5 amb equipaments d'alta tecnologia. Disposem de 12 punts de reanimació postquirúrgica. Annexa a la zona quirúrgica hi ha la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) on podem oferir 10 places de reanimació i on es realitza la preparació i despertar de la Cirurgia Major Ambulatòria. Està en construcció la zona de cirurgia menor ambulatòria annexa a la zona de la UCSI.
 
Àrea Ambulatòria
 
Està formada per 40 dispensaris, 14 sales de proves complementàries, 1 sala d'extraccions i teràpies hematològiques. L'Hospital de Dia disposa d'una zona àmplia amb 16 punts d'atenció oberts, 2 punts d'atenció tancats i dos cubículs d'endoscòpies completament equipats i 1 cubícul tancat per la Clínica del Dolor.
 
Consulta Externa
 
Les Consultes Externes de l'Hospital General estan formades per 47 dispensaris, 11 gabinets i 6 boxs d'extracció.
 
Urgències
 

Àrea Traumatologia

Àrea Medicoquirúrgica

Àrea de Psiquiatria

Àrea de Pediatria

Triatge

Nivell 1 (7 Box)

Nivell 2 (25 Box)​

RCP (2 Box)

Àrea d'observació (20 llits)

Sala de cures

Sala de guixos

Àrea Obstètrica​ Disposa de 2 boxs per a les urgències ginecològiques i obstètriques i de 4 sales de part preparades pel part natural
 
 
Serveis Centrals
 
Donen cobertura a tota la xarxa del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
- Diagnòstic per la Imatge: aquesta àrea conta amb ressonància magnètica, TAC, telecomandament, ortopantomògraf, sales de radiografia convencional, ecògrafs, mamògraf i una sala de recuperació.
- Laboratori: compta amb tres gran àrees ben diferenciades, hematologia i bioquímica, microbiologia i anatomia patològica.
- Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia: atén la rehabilitació postquirúrgica, respiratòria, cardíaca i neurològica.
- Servei de Farmàcia: disposa de kàrdex informatitzat i laboratori per a preparacions especials.
- Servei de Documentació Clínica i Arxiu: el servei de documentació clínica i arxius té com a principals funcions la custòdia, conservació i administració de tota la documentació clínica dels pacients.
- Admissions: el servei d'admissions de l'Hospital General regula el flux de pacients d'hospitalització i urgències. Està organitzat descentralitzadament per a poder gestionar els diferents recursos de l'Hospital General.
 
Gabinets de proves
 
- Cardiologia: sales d'ecografia amb doppler, proves d'esforç, holter.
- Dermatologia: sala de PUVA.
- Digestiu: sales per endoscòpia.
- Pneumologia: sales per proves funcionals respiratòries, diagnòstic de SAHS.
- Neurologia: sales per electromiografia, electroencefalogrames, potencials evocats, ecografies.
- Otorinolaringologia: sales d'audiometries, impedanciometries, rinomanometries.
- Obstetrícia: sales d'ecografia obstrètrica, NST.
- Ginecologia: sales d'ecografies ginecològiques.
- Cirurgia: sales d'ecografies endorectals.
- Cirurgia vascular: sales de claudicometries, ecografia doppler, índex, laboratori vascular.
- Urologia: sala d'ecografies transrectals, fluxometries.
 
 
 
Àrea d'influència
 
L'àmbit territorial en el que es situa el nou Hospital General és el Baix Llobregat Litoral. És un recurs assistencial ubicat en el Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral, integrat per:
 
 

- Sant Boi de Llobregat

- Santa Coloma de Cervelló

- Sant Vicenç dels Horts

- Torrelles de Llobregat

 

    Dóna cobertura per a totes les especialitats

- Begues

- Sant Climent de Llobregat

- Viladecans

- Gavá

- Castelldefels

 

   Com a referents en Materno-Infantil,

   Urgències de Psiquiatria i Cirurgia Vascular

- Cornellà de Llobregat

- Esplugues de Llobregat

- El Part de Llobregat

- Barri de Poble Sec

- Barri de Sants

- Hospitalet (centre, Sant Josep, Santa Eulàlia,

Can Serra, Gornal i Bellvitge)

Comarca del Garraf​

 

   Dona atenció a les urgències de psiquiatria

   d'adults

 
     
El nostre mapa d'influència és el següemt:
                  
  
 
         En definitiva, parlem d'un total de 307.578 habitants.
 
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors