Medicina Intensiva

 
Es tracta d'una Unitat Central, integrada en únic servei, que és el Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Medicina Intensiva que prestarà assistència als pacients en situació crítica, amb patologia de qualsevol tipus (coronaris, patologia respiratòria, ostoperats, sagnants, traumàtics...) en íntima col·laboració amb la resta de serveis de l'hospital i, en especial, amb l'Àrea d'Urgències i Quirúrgica. 
 
 
 
 
Cartera de Serveis per patologies
 
Cardiologia
Síndrome Coronari agut
Insuficiència cardíaca
Aturada cardíaca
Crisis HTA
Disfunció valvular
Endocarditis
Miocardiopaties decompensades
Arítmies complexes
BAV complert
Taponament Cardíac
Digestiu

Hemorràgia Digestiva

Pancreatitits Aguda

Hepatopatia descompensada

Malaltia Inflamatòria Intestinal

Endocrí

Descompensació Diabètica Greu

Crisis Addisoniana

Feocromocitoma

SIADH. Diabeties Insípida

Hematologia

Coagulopaties

CID

Púrpures

Crisis hemolítiques

Infeccions

SEPSIS

Infeccions sistemàtiques greus (TBC, VIH, Salmonella, Paludisme...)

Infeccions intra i extra hospitalàries

Infeccions en Inmunodeprimits

Infeccions relacionades amb dispositius (catèter)

Mediastinitis

Parts toves

Nefrologia

Fracàs Renal Agut

Insuficiència Renal crónica reaguditzada

Alteracions Hidroelectrolítiques

Pneumologia

Pseumònia greu

Crisis asmàtica greu

SDRA

Tromboembolisme Pulmonar

Hemoptisis massiva

Obstrucció Vies aèrees

EPOC

Traumatologia

TCE

Traumatisme toràcic

Traumatisme abdominal

Politraumatisme

Traumatisme Extremitats

Síndrome Compartimental

Psiquiatria

​Intoxicació Voluntària

Agitació

Deliri

Vascular

Patologia Aòrtica abdominal

  

Postoperatoris

(en general de forma subsidiària respecte

 a la Unitat d'Anestesiologia i Reanimació)

Cirurgia General

Traumatologia

Ginecologia

Altres​

Miscelanea

Vies Accesos Vasculars

Hipertèrmia. Hipotèrmia

Tòxics

Ofegament

Preeclàmpsia

S Hellp

Manteniment de Donants

Transport intrahospitalari

FMO

 

 

Cartera de Serveis: Monitoratge i tècniques terapèutiques

 

En la taula següent es recullen les Tècniques de Monitoratge i Tractament més sovint utilitzades al servei de Medicina Intensiva, tant si són implementa des del personal delpropi Servei com si es realitzen amb el concurs d'altres Serveis de l'Hospital.

 

Cardiologia

​Fàrmacs inotròpics Vasoactius

Antiarrítmics

Altres medicaments. Fibrinòlisis

Optimització de l'ompliment capil·lar

Marcapassos temporal. Electrocatèter

Marcapassos Definitiu (properament)

Drenatge Pericàrdic

Cardioversió

Desfribril.lació

 

​ECG continu

TA continu

PVC

Swanz - Ganz

VIGILEO. PICCO

EcoCardio

Digestiu

Medicació

Seengstaken-Blackmore

Punció / Evacuació Ascitis

SNG. SNE

Pressió Intrabdominal

Endoscòpia

Colonoscòpia

Endocrí

Medicació

Nutrició Parenteral

Nutrició Enteral

Analítica

Control estricte Glicèmia

Hematologia

Transfusions

Factors Coagulació

Medicació

Plamafèresis

 

Analítica

Infeccions

Antibioticoteràpia

Medicació

Analítica

Ta. contínua

Cultius

Serologies

 

Nefrologia

Urologia

Optimització Hidroelectrolítica

Tractament substitutiu renal

Nefrostomies

Analític

Balanç Hidroelectrolític

Sonda urinària

 

 

Cap de Servei:

Dr. José Julián Berrade Zubiri

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors