Ginecologia i Obstetrícia

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Parc   Sanitari Sant Joan de Déu té com a missió assegurar  que el procés de maternitat i l'atenció a la dona siguin segures per a totes les usuàries i els seus nadons. Això s'aconsegueix per mitjà de l'accés, la disponibilitat i la utilització d'atenció qualificada i de
cures de màxima qualitat.
 
El servei és referent en el camp de les urgències de  ginecologia i en l'atenció obstètrica del sector sanitari Baix Llobregat Litoral. La cartera de serveis correspon a un Hospital Matern-infantil de nivell dos segons els nivells assistencials d'atenció a la complexitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 
Cartera de Serveis
 
Hospital mater-infantil de Nivell II:

        - Assistència a parts de risc baix i mitjà

        - Control i seguiment dels embarassos de risc baix i mitjà

        - Atenció a nadons normals i prematurs de 35-36 setmanes de gestació estables i sense       

          complicacions

        - Reanimació immediata i estabilització de la mare i del nadó amb problemes en espera de trasllat

 

Patologia cervical i oncologia

 

Patologia del sòl pèlvic

 

Endocrinologia i reproducció

 

Patologia endometrial

 

Ginecologia general

 

Hidroscòpia quirúrgica

 

Laparoscòpia ginecològica: Histerectomia, endometriosi...

 
 
Cap de Servei
Dr. Josep Ramón Méndez Paredes
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors