Otorinolaringologia

L'especialitat del Servei d'Otorinolaringologia és l'estudi, diagnòstic i tractament de les patalogies que afecten les estructures de faringe, laringe, regió cervical, nas-sins paranassals i oïda.
 
Comptem amb els principals i més moderns mètodes diagnòstics i terapèutics per abarcar tota la patologia otorinolaringològica.
 
 
 
 
 
Per tal de realitzar la nostra tasca assistencial disposem de:
  
    • Quiròfans dotats d'avançada tecnologia i equipaments (làser CO2, monotorització de nervis cranials i cirurgia endoscòpica guiada per navgador, entre d'altres).
    • Gabinets de consulta externa equipats amb els més moderns mètodes diagnòstics i terapèutics.
    • Sala d'audiologia per a adults i nens (inclòs l'screening neonatal amb potencials evocats automàtics).
    • Sala d'exploracions complementàries (videonistagmografia, rinomanometria i estroboscòpia laríngia).
 
 
Cartera de Serveis
 
Consulta externa
 
Proves complementàries:
     - Audiometria
     - Timpanometria
     - Rinomanometria
     - Videoestroboscòpia laríngia
 
Agenda inmunoteràpia  (al.lèrgia)
 
Cirurgia nasal:
     - Cens
     - Septoplastia
     - Rinoseptoplàstia
 
Adenoamigdalectomia
 
Microcirurgia laríngia funcional
 
Cirurgia cervical:
      - Parotidectomia
      - Quist branquial
      - Quist tiroglós
 
Cirurgia otològica menor (dtt)
 
 
 
Cap de Servei
Dr. Rafael Vera Lladó
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors