Urologia

L'objectiu del Servei d'Urologia és l'atenció a la població de referència en la salut relacionada amb l'aparell urinari i els genitals masculins i es desenvolupa a través de les consultes externes, els gabinets d'exploracions i el bloc quirúrgic. Tanmateix també dóna suport a través d'interconsultes a la resta de serveis de l'Hospital General.
 
Com a singularitats cal destacar la introducció de les tècniques laparoscòpiques en el tractament del càncer renal i de pròstata així com la pràctica habitual de cirurgia reconstructiva de l'estenosi d'uretra complexa, matèria en la que el Parc Sanitari San Joan de Déu és referent de molts hospitals de Catalunya.
 
Cartera de Serveis
 
Tècniques Diagnòstiques:
     - Ecografia transrectal.
     - Cistoscòpia rígida.
     - Cistoscòpia flexible.
     - Cateterisme ureteral + pielografia ascendent.
     - Fluxometria.
 
Ronyó:
     - Nefrectomia simple.
     - Cirurgia conservadora del càncer renal (tumorectomia i nefrectomia parcial).
     - Cirurgia de la pelvis renal i urèter (litiasis, malformacions).
     - Nefroureterectomia.
     - Pieloplàstia.
     - Ureterectomia parcial.
     - Reimplantació ureteral.
    - Nefrectomia radical.
 
Urèter:
     - Ureterolitotomia.
     - Cateterisme ureteral.
     - Pielografia ascendent.
 
Veixiga:
     - Resecció transuretral de veixiga.
     - Diverticulectomia.
     - Cistectomia parcial.
     - Biòpsies vesicals múltiples.
     - Litotrípsia de la litiasi vesical.
     - Cistolitotomia.
     - Tractament quirúrgic de la incontinència urinària.
     - Uretrocistoscòpia flexible/rígida amb /sense biòpsia.
     - Instil·lació endovesical de quimioteràpia i immunoteràpia.
 
Pròstata:
     - Resecció transuretral prostàtica.
     - Adenomectomia prostàtica via oberta.
     - Prostatovesiculectomia radical.
     - Linfadenectomia iliobturatriu d'estadiatge en el càncer de pròstata.
     - Trigonocervicoprostatotomia endoscòpica.
     - Biòpsies de pròstata percutània/transrectal ecodirigida.
 
Uretra:
     - Dilatacions uretrals.
     - Uretrotomia interna.
     - Exèresis carúncula uretral.
     - Mastoplàstia uretral.
     - Uretrectomia.
     - Cirurgia reconstructiva d'uretra.
 
Genitals masculins:
    - Cirurgia de varicocele.
    - Orquiectomia.
    - Biòpsia de testicle.
    - Pròtesi testicular.
    - Orquidopèxia.
    - Vasectomia.
    - Epididimectomia.
    - Cirurgia del hidrocele.
    - Postectomia.
    - Biòpsia del penis.
    - Falectomia parcial i total.
    - Corporoplàstia del penis.
    - Injecció intracavernosa de drogues vasoactives.
 
 

Cap de Servei:

Dr. Manuel Céspedes Pérez

‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors