El Fons d’Investigació Sanitària (FIS) finançarà 3 projectes de recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 a Institució
  • Les investigadores Susana Ochoa, Belén Ramos i Judith Usall encapçalen els projectes seleccionats

L’Institut de Salut Carlos III ha fet pública la resolució provisional dels ajuts del programa de Projectes d’Investigació en Salut del Fons d’Investigació Sanitària (FIS), corresponent a la convocatòria del 2021. Aquestes beques de referència es destinen a projectes de recerca en l’àmbit de la salut.

Enguany, s’han concedit els ajuts FIS a 3 projectes liderats per les investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Susana Ochoa, Belen Ramos i Judith Usall, que rebran finançament durant els pròxims tres anys.

Els projectes són els següents:

  • Pilot study to evaluate the effectiveness of online Familiar Metacognitive Training (MCTf) in mothers with psychosis and their adolescent children.
    Liderat per Susana Ochoa, psicòloga i coordinadora de la Unitat de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Més de la meitat de les dones amb psicosi compten amb fills a càrrec seu. En moltes ocasions, són elles les que s’encarreguen de la cura dels fills malgrat les dificultats a l’hora d’afrontar la malaltia i de comunicar aquesta problemàtica als seus familiars.

L’objectiu d’aquest estudi és adaptar i avaluar l’eficàcia de l’Entrenament Metacognitiu Familiar (EMCf) en mares i fills de manera grupal amb la finalitat de millorar la relació familiar, la consciència cognitiva i els símptomes de les dones amb psicosi, així com el coneixement de la malaltia per part dels fills.

 

  • Impact of Traumatic Childhood Experiences (TCE) on cerebrocortical parameters and cognitive functioning in patients with a First-Episode Psychosis (FEP).
    Liderat per Judith Usall, psiquiatra del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Cornellà, dispositiu de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,i experta en salut mental i gènere.

Aquest projecte té com a finalitat l’estudi de l’impacte de les experiències traumàtiques infantils (ETI) en el grau d’integritat cerebrocortical (GIC), que es mesura mitjançant quatre paràmetres de quantificació de la morfologia cerebrocortical; així com en el funcionament cognitiu, tant en pacients amb un primer episodi psicòtic (PEP) com en un grup control. Alhora, pretén analitzar la relació entre les ETI, el funcionament cognitiu i els GIC en pacients amb PEP, explorant el paper del gènere, la gravetat clínica, el quocient intel·lectual, l’estrès percebut, els nivells de cortisol i la prolactina, i la resiliència.

 

  • Study of neuropsychological sequelae in patients affected by SARS-CoV-2 infection: relationship with inflammatory and blood brain barrier disruption biomarkers.
    Liderat per Belén Ramos, responsable del Laboratori de Psiquiatria Molecular del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Existeix una necessitat urgent d’identificar les conseqüències cognitives dels pacients amb COVID-19 a llarg termini per a definir teràpies d’intervenció primerenca. Aquesta proposta es basa en estudis previs duts a terme per l’equip de recerca i altres grups que suggereixen que l’elevació de les citocines associades al SARS-CoV-2 en la infecció aguda podria alterar la barrera hematoencefàlica (BHE) contribuint, així, a provocar seqüeles a llarg termini amb un efecte més profund en persones amb un trastorn mental previ.

L’objecte d’aquest projecte és l’estudi de la relació entre els biomarcadors d’inflamació i de disrupció de la BHE en fase aguda amb el funcionament neurocognitiu en pacients amb COVID-19 al cap d’un any d’infecció en comparació amb controls anteriors. Alhora, pretén analitzar aquesta associació en pacients COVID-19 amb trastorn mental preexistent en comparació amb persones sense diagnòstic psiquiàtric.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search