La VI Jornada de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari SJD reuneix més de 30 experiències d’èxit i 350 professionals

 a Jornades, Salut mental

Una jornada amb un abordatge 360 de la salut mental, en format de càpsules breus i orientada a compartir coneixements entre tot el gruix d’assistents de la Xarxa de Salut Mental, tant els que van omplir l’Auditori del Centre Social de Sant Boi, com els qui van optar per l’opció online.

Una cita que recupera la tan anhelada presencialitat i fomenta una trobada de naturalesa transversal i d’experiències compartides.

El passat divendres 10 de juny es va celebrar, a l’Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la VI Jornada assistencial de la Xarxa de Salut Mental, on es van presentar un total de 33 projectes i experiències de professionals vinculats a la SJD Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec de Montserrat Escuté, adjunta a la Direcció d’Infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i del doctor Joan Alvarós, director de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Escuté va destacar com la pandèmia de Covid-19 ha evidenciat més els problemes de salut mental, i ha destacat la clara aposta del Govern per reforçar-hi els recursos destinats; l’adjunta a la direcció d’infermeria també va agrair el compromís dels i les professionals en tots els projectes que treballen dia a dia.

Per la seva banda, Alvarós va compartir amb els professionals assistents les prioritats i reptes que ajudaran a consolidar una Xarxa de Salut Mental comunitària, accessible, propera i empoderadora, i que impliquen buscar alternatives a l’hospitalització, “per créixer a l’entorn on és la persona, no des de casa nostra”. Així mateix, el director de la Xarxa de Saut Mental, també va recalcar la urgència de repensar i reorganitzar els rols i les figures professionals, els espais i els llocs de treball per tal d’establir sinergies més sòlides amb l’Atenció Primària, l’Atenció Intermèdia, les associacions i el col·lectiu de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista amb qui, va remarcar, “tenim un deute”.

El doctor Alvarós va posar el focus en la necessitat de reordenar els espais de la llarga estada i en la millora dels processos rehabilitadors, així com en la possibilitat de comptar amb dispositius d’aguts de portes obertes.

Alvarós també va fer referència a l’àmbit de la psiquiatria penitenciària, destacant la necessitat d’avançar en els processos de sortida, la prevenció de suïcidis i la reducció de les contencions.

El doctor Joan Alvarós va tancar la seva xerrada inaugural recordant que al Parc Sanitari Sant Joan de Déu disposem d’un model únic d’atenció a la salut mental, un ADN propi que cal fer valdre, i que pot servir de referent i guia a altres institucions.

La primera taula, moderada per Luisa Baladón, adjunta a la Direcció de la Xarxa de Salut Mental de Sant Joan de Déu, i Aitor-Eneko Olive, supervisor d’infermeria de l’àmbit de Psiquiatria penitenciària, va comptar amb un total de 16 presentacions sobre les següents experiències:

1. Atenció Domiciliària Intensiva (ADI) 7×24 Garraf: evolució 2019-2021, de l’equip ADI Garraf, i presentada per Santiago Latorre, que en va explicar el funcionament, l’abordatge multidisciplinari i va fer una valoració molt positiva dels darrers resultats. En les seves paraules “Funciona. I val la pena fer-ho”.

2. Informe de revisió de l’estat actual del Pla de Serveis Individualitzats (PSI) (2020), que va destacar la metodologia de proximitat, la màxima autonomia de la persona i la necessitat de potenciar capacitats i recursos allà on es troba la persona.

3. Projecte “Donem vida a les persianes”, del Servei de Rehabilitació Comunitària el Prat del Llobregat, sobre Art i Comunitat.

4. Projecte de pis de transició a la comunitat des del medi penitenciari, de l’Àrea Penitenciària, en què han remarcat que l’objectiu és l’acompanyament en el procés de recuperació fins que trobin un projecte de vida a la comunitat.

5. Taller virtual (online) per la gestió de l’ansietat i tècniques de relaxació, del Centre de Salut Mental d’Adults d’Esplugues (programa PSP). Els resultats obtinguts segons l’escala de Hamilton són: disminució de l’ansietat, reducció de la medicació i millora del maneig del trastorn.

6. Equinoteràpia: teràpia assistida amb cavalls del Servei de Rehabilitació Comunitària Ciutat Vella.

7. Promoció de la salut i prevenció de la patologia mental a Viladecans, del Centre de Salut Mental d’Adults Viladecans. Amb un resultat de 858 intervencions individuals, 68 grupals i un increment del treball en xarxa i millora relacional entre serveis.

8. El grup multifamiliar: un projecte comunitari integrat a Cornellà, del Servei de Rehabilitació Comunitària Cornellà. Un grup obert a la ciutadania i en format online.

9. Compostatge comunitari: la sostenibilitat també fa cohesió social, del Servei de Rehabilitació Comunitària Viladecans.

10. Programa d’atenció a dones que experimenten trastorns mentals per agressions o maltractaments, del Centre de Salut Mental d’Adults Cornellà, en què Carme Sánchez destacava que les dones ateses, cada cop més joves, “de víctimes passen a ser supervivents, de l’aïllament al suport social, i a tenir un projecte de vida”.

11. Conductes autolesives en l’àmbit de la psiquiatria penitenciària, de l’àmbit de salut mental de la Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria Penitenciària.

12. El còmic i el teatre com a eines d’aprenentatge existencial, de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers. Després de l’explicació, dos joves van representar un pedaç d’Escenes de còmic en viu.

13. Mediació entre iguals, de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers.

14. Grups Oberts a l’Atenció Primària: salut i canvi, del Centre de Salut Mental d’Adults Ripollet – Cerdanyola – Montcada i Reixac. L’objectiu és potenciar els recursos personals de cadascú per ser recursos de canvi.

15. Gestió de la conducta suïcida a urgències de psiquiatria, presentat per l’equip d’Urgències de Psiquiatria.

16. Acompanyar en les realitats i relacions comunitàries, de l’Associació Salut Mental Baix Llobregat, amb més de 25 anys de treball transformador, d’acompanyament i en xarxa.

En la segona i darrera taula, moderada pel doctor Antoni Serrano, adjunt a la Direcció de la Xarxa de Salut Mental de Sant Joan de Déu, i per Montserrat Escuté, adjunta a la Direcció d’Infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, es van presentar 17 projectes:

17. Instrument de valoració de les càrregues de feina a la Unitat d’Aguts de la UHPP-C, de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària i infermeria psiquiàtrica del Centre Penitenciari, amb la doble finalitat de proporcionar, d’una banda, una atenció integral, humana i personalitzada i, d’altra, d’augmentar la qualitat de la pràctica assistencial i seguretat de la persona atesa i dels professionals.

18. Presentació d’un vídeo sobre la teràpia grupal realitzada a l’Hospital de Dia Baix Llobregat, amb més de 30 anys de funcionament, que proporciona una estabilitat clínica a la persona que li permet funcionar de manera autònoma, sentint-se acollida i compresa.

19. Atenció Domiciliària Intensiva (ADI)7×24 Esplugues i Cornellà: evolució 2019-2021, de l’equip d’ADI d’Esplugues – Cornellà. En destaquen la implicació de la persona en el mateix procés de recuperació i un equip multi i interdisciplinari.

20. Humanització d’espais, de la Unitat de Subaguts a Numància. Amb un resultat de major empoderament de la persona atesa per haver participat del projecte i una millora significativa de la seva estada.

21. Atenció domiciliària intensiva: el paper de la integració comunitària en la recuperació integral, de l’equip d’ADI-Delta, amb un resultat de major qualitat de vida de la persona atesa i una major vinculació als serveis comunitaris, també fora de la salut mental.

22. SimptomatoLOGICA’: el còmic com a eina terapèutica i de sensibilització social, del Servei de Rehabilitació Comunitària de Cerdanyola del Vallès.

23. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu aposta per la neuropsicologia: nou rol en els equips de rehabilitació, de l’equip de rehabilitació comunitària i inserció laboral Baix Llobregat. El seu objectiu: detectar els punts forts per millorar la funcionalitat de la persona.

24. Presentació de la línia de Recerca de Salut Mental en l’Àmbit Penitenciari, de l’Àrea Penitenciària. Resultat: 9 projectes en procés d’aprovació, 8 aprovats i en execució i 3 finalitzats.

25. Programa Jove, del Centre de Salut Mental d’Adults Ciutat Vella. Al programa hi participen 170 joves, a qui se’ls fa seguiment multidisciplinari i amb l’objectiu de recollir expectatives de les persones joves ateses per millorar la seva participació.

26. Escalada terapèutica, de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers. S’hi destaca que es posen en relació percepcions, sensacions i emocions, i es treballen habilitats motrius i emocionals, en un format de vuit sessions on s’aborden processos diferents.

27. Programa Final de Vida i Soledat, de l’àrea de Solidaritat. El programa busca sensibilitzar en relació amb la sensibilitat no desitjada, acompanyar per part del voluntariat i crear xarxa.

28. Efecte de l’acompanyament terapèutic en la transició de l’àmbit penitenciari a la societat, de la Unitat Terapèutica de Justícia Juvenil Els Til·lers. Quan l’acompanyament es realitza des d’un dispositiu amb Pla de Suport a la Primària (PSP), millora la vinculació a la xarxa de salut mental i redueix molt el reingrés al sistema penitenciari.

29. Un pas endavant cap a inserció laboral al Parc, del Servei d’Inserció Laboral Baix Llobregat. Els resultats del programa indiquen que les xifres d’inserció són molt elevades i que l’exclusió del programa és pràcticament zero. De fet, “algunes persones són avui companyes nostres aquí al Parc Sanitari SJD”.

30. Programa d’atenció a la Salut Mental perinatal. Parc Sanitari Sant Joan de Déu, del Servei de Salut Mental comunitària. Centre de Salut Mental d’Adults. La finalitat és oferir atenció especialitzada, integral, comunitària, basada en l’evidència i de manera equitativa en tots els territoris del Parc Sanitari SDJ. El 2021 s’hi ha fet més de 300 derivacions.

31. Nou model d’abordatge dels problemes de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual, de la Unitat d’Hospitalització en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual. El model contempla una definició de consens de la discapacitat intel·lectual i els problemes de salut mental, un abordatge multidisciplinari, que aposta per la investigació i la docència i aspira a un lideratge estatal i internacional.

32. Iniciatives per a l’externalització de la llarga estada, del Servei Especialitzat en Rehabilitació Psiquiàtrica Intensiva. La iniciativa proposa estructurar la intervenció en dos nivells: programa de rehabilitació hospitalària i programa de rehabilitació ecològica.

33. Curs d’expert universitari “Formació en Suport entre iguals”, d’Hospitalització comunitària, que compta amb la participació de nombroses entitats en primera persona, i que té l’objectiu de formar persones amb experiència pròpia en salut mental per tal que esdevinguin agents de suport entre iguals i inserir-se laboralment.

A la cloenda de la trobada, el doctor Ignasi Riera, director d’Operacions Assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va traslladar un sentit agraïment als professionals que formen part de la institució, incidint en diverses dimensions: l’agraïment per les 33 presentacions compartides a la trobada, pels 350 assistents (on i off line), per fer tangibles moltes de les iniciatives i traslladar-les del paper a la realitat i a la pràctica assistencial, per no defallir malgrat les circumstàncies complexes dels darrers dos anys arran de la Covid-19, i pel compromís demostrat: “Continueu exigint-nos. Seguir al vostre costat, és un plaer”, va dir tancant la jornada el doctor Riera.

La sessió va finalitzar amb un emplaçament a trobar-nos al 2023 per celebrar la VII Jornada de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

A continuació trobareu la galeria amb una selecció d’imatges. Per veure totes les fotos de la jornada, visiteu el nostre flickr clicant aquí.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search