Lights on Rights, un projecte cap a la mobilitat i la inclusió social de persones amb diversitat funcional

 a Projectes

Una de les principals preocupacions europees resideix en el respecte als Drets Humans. Combatre les desigualtats socials i, per tant, enfortir la justícia social, requereix una gran sensibilització sobretot respecte als col·lectius més oblidats.

Precisament amb aquesta idea es va concebre, fa tres anys, Lights on Rights, un projecte emmarcat dins el Programa Erasmus+. L’objectiu d’aquest projecte d’àmbit europeu és impulsar el respecte, garantir els drets i evitar la discriminació en persones amb diversitat funcional i és que encara no s’ha avançat prou en el tema de les barreres mentals i els drets reals que tenen les persones amb diversitat funcional, afirma Silvia Angel, psicòloga coordinadora que lidera els Serveis de Discapacitat Intel·lectual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que, des de 2005 participa en projectes europeus d’educació per a adults juntament amb entitats de Sant Joan de Déu de tota Europa.

Quin ha estat el desenvolupament del projecte Lights on rights?

El primer pas del projecte va ser treballar, en l’àmbit del nostre centre, quina és la percepció dels drets dels usuaris, el grau de respecte que es té, l’estudi de la Convenció de l’ONU de Drets de les persones amb Discapacitat i, també, conèixer com s’inclouen i es tracten els drets en el desenvolupament de les activitats diàries.

Seguidament, vam buscar socis interessats a dissenyar i col·laborar en aquest projecte per tal que aquest tema es treballés a escala internacional. Així, entitats de Polònia, Eslovènia, Hongria i Suècia es van sumar al nostre projecte, creant l’Associació Estratègica Erasmus+.

En el cas del Parc Sanitari Sant Joan de Déu han participat 110 persones, entre professionals i usuaris dels diferents serveis.

Quines accions s’han realitzat durant els dos anys del projecte?

Entre els cinc socis hem realitzat diferents actuacions, com ara:

  • Incorporació d’accions a tots els centres i a l’entorn social de sensibilització i visualització.
  • Trobades transnacionals a cada país, on vam comptar amb la participació activa de tots els integrants. Cada amfitrió va organitzar uns espais per compartir experiències i difondre el projecte dins el seu àmbit polític. Per exemple, vam visitar l’Ajuntament de Barcelona i també vam tenir una Audiència al Parlament hongarès, entre altres experiències.

D’aquestes trobades va néixer una Guia Metodològica per treballar amb drets i ja s’ha posat a disposició de tots els professionals europeus que vulguin fomentar els drets de les persones amb diversitat funcional. La guia, pensada com a una eina pedagògica i formativa, es pot consultar a través de la pàgina web del projecte.

D’altra banda, durant el transcurs del projecte vam realitzar un estudi sobre el coneixement dels drets i la percepció de la discriminació de les persones amb diversitat funcional, analitzant tres col·lectius: els usuaris dels centres i les seves famílies, així com els professionals que els atenen.

Quins han estat els resultats d’aquest estudi?

Si analitzem i comparem els resultats dins del grup d’usuaris, els que menys percepció de discriminació tenien eren els usuaris suecs. Aquest resultat es pot explicar gràcies a l’entorn social que hi ha a Suècia, on es destinen més recursos a programes socials. També les característiques del grup d’usuaris de cada país eren diferents. Per exemple, Barcelona és on més percepció de discriminació es té, però s’explica perquè els usuaris són més dependents i necessiten un major suport. És per això que cal estudiar molt bé el context de cada persona i grup per extreure’n les conclusions.

En relació als grups de professionals hem trobat petites diferències poc significatives.

El que més ens ha sorprès han estat els resultats en els grups de les famílies, ja que les puntuacions són iguals en tots els països. Aquest és el col·lectiu que té més percepció de discriminació i considera que els seus fills estan més discriminats i tenen menys drets. Això ens indica que les famílies tenen una major sensibilitat davant les discriminacions, independentment del context socioeconòmic i cultural de cada país.

Què ha suposat per vosaltres poder participar en un programa Erasmus+?

Ha estat una experiència enriquidora, sobretot pel col·lectiu dels usuaris, ja que en tot moment vam prioritzar la seva participació en totes les accions. Per exemple, durant aquests anys hem fet difusió del programa en diferents col·lectius, com pot ser a les escoles d’integradors socials, on els usuaris han participat assumint un rol docent i explicant la seva experiència; però també en taules rodones o esdeveniments multiplicadors, entre d’altres.

En tot moment, el projecte ha comptat amb la participació activa dels usuaris, amb un rol que supera el de receptors de serveis i possibilita que participin com a contribuents actius i esdevinguin persones significatives. Per a nosaltres, el més important ha estat la inclusió d’aquests usuaris en un projecte europeu i la sensibilització que hem aconseguit en el seu entorn.

Pel que fa als usuaris del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que han participat en aquest projecte, ha estat una experiència enriquidora poder viatjar i compartir experiències amb persones d’altres països.

Gràcies als Erasmus+, l’intercanvi europeu s’ha democratitzat, arribant així a un segment de població que d’altra forma no es podria beneficiar.

Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search