Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Perfil del contractant i plataforma de proveïdors

Perfil del contractant i plataforma de proveïdors

Perfil del contractant

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu disposa d’un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

L’Entitat disposa de diferents comitès interdisciplinaris que avaluen la conveniència o no de la introducció de nous fungibles (Comitè de compres) i la compra de nous equipaments i la compra de nous fàrmacs (Comitè de farmàcia). Tots ells disposen de representants de l’àmbit assistencial, que vetllen perquè els productes i equipaments incorporats siguin els adequats, i de representants de l’àmbit econòmic, de Serveis Generals i de Sistemes d’Informació, que vetllen pel compliment del pressupost econòmic disponible.

Dins d’aquest marc i en funció dels volums de compra i / o contractació es segueixen els següents circuits:

 • Per a la compra d’una gran part de fàrmacs, els quals s’han d’anar adquirint periòdicament, el procés de negociació de la compra es realitza preferentment a través de la central de compres de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Gestión Hospitalaria 2000 S.L.U.)
 • Per a la compra de productes sanitaris, la resta de fàrmacs i la resta de productes d’ús recurrent i sota condicions similars s’utilitza un procés de compra basat en la definició inicial dels requeriments necessaris, en la implantació d’un procés de negociació obert i transparent amb els proveïdors interessats en oferir un producte/servei i amb l’aprovació posterior per part del Comitè interdisciplinari corresponent del producte/equipament finalment triat.
 • Com entitat privada sense ànim de lucre, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu no està obligada a seguir la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP), només està obligada a aplicar-la quan es compleixin els requeriments establerts en aquesta llei en relació als contractes subvencionats, o quan així s’exigeix en els acords o convenis formalitzats amb subjectes del sector públic. En el cas de la contractació de serveis i inversions significatives que no estan subjectes a cap tipus de subvenció, s’utilitza el model de contractació de licitació privada.

Licitacions

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions.

Hospital Libre de Sujeciones

Expedient. SA51-006957_V2
Títol del contracte: Creación de un servicio que garantice una atención asistencial de calidad y libre de contenciones mecánicas (CM) y químicas en todos los servicios del PSSJD con el fin de mejorar la calidad asistencial. Proponemos desarrollar un servicio que facilite a nuestros dispositivos de hospitalización, la transición de una atención con CM a otra sin ellas y que, a la vez, garantice la seguridad de los pacientes y de su entorno a través de la compra de un servicio que desarrolle las acciones necesarias incluyendo el desarrollo de tecnología que facilite la adaptación y el uso de los espacios asistenciales para la obtención de los objetivos del proyecto.
Categoria: Serveis
Data publicació: 21/07/22 15:00 h
Data fi presentacions: 02/09/22 14:00 h
Òrgan de contractació: Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Valor estimat del contracte:
323.400,00 € sense IVA

Plataforma de proveïdors

Posem a disposició dels proveïdors un espai on consultar l’estat de les seves factures.

 • Sol·licitar l’accés a la plataforma

  Per accedir-hi cal disposar d’un nom d’usuari i contrasenya, per poder sol·licitar l’accés cal contactar amb parcsanitari.comptabilitat@sjd.es

 • Acccés a la plataforma de proveïdors

  Acccés a la plataforma de proveïdors

Perfil del contractant

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu disposa d’un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

L’Entitat disposa de diferents comitès interdisciplinaris que avaluen la conveniència o no de la introducció de nous fungibles (Comitè de compres) i la compra de nous equipaments i la compra de nous fàrmacs (Comitè de farmàcia). Tots ells disposen de representants de l’àmbit assistencial, que vetllen perquè els productes i equipaments incorporats siguin els adequats, i de representants de l’àmbit econòmic, de Serveis Generals i de Sistemes d’Informació, que vetllen pel compliment del pressupost econòmic disponible.

Dins d’aquest marc i en funció dels volums de compra i / o contractació es segueixen els següents circuits:

 • Per a la compra d’una gran part de fàrmacs, els quals s’han d’anar adquirint periòdicament, el procés de negociació de la compra es realitza preferentment a través de la central de compres de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Gestión Hospitalaria 2000 S.L.U.)
 • Per a la compra de productes sanitaris, la resta de fàrmacs i la resta de productes d’ús recurrent i sota condicions similars s’utilitza un procés de compra basat en la definició inicial dels requeriments necessaris, en la implantació d’un procés de negociació obert i transparent amb els proveïdors interessats en oferir un producte/servei i amb l’aprovació posterior per part del Comitè interdisciplinari corresponent del producte/equipament finalment triat.
 • Com entitat privada sense ànim de lucre, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu no està obligada a seguir la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP), només està obligada a aplicar-la quan es compleixin els requeriments establerts en aquesta llei en relació als contractes subvencionats, o quan així s’exigeix en els acords o convenis formalitzats amb subjectes del sector públic. En el cas de la contractació de serveis i inversions significatives que no estan subjectes a cap tipus de subvenció, s’utilitza el model de contractació de licitació privada.

Licitacions

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions.

Hospital Libre de Sujeciones

Expedient. SA51-006957_V2
Títol del contracte: Creación de un servicio que garantice una atención asistencial de calidad y libre de contenciones mecánicas (CM) y químicas en todos los servicios del PSSJD con el fin de mejorar la calidad asistencial. Proponemos desarrollar un servicio que facilite a nuestros dispositivos de hospitalización, la transición de una atención con CM a otra sin ellas y que, a la vez, garantice la seguridad de los pacientes y de su entorno a través de la compra de un servicio que desarrolle las acciones necesarias incluyendo el desarrollo de tecnología que facilite la adaptación y el uso de los espacios asistenciales para la obtención de los objetivos del proyecto.
Categoria: Serveis
Data publicació: 21/07/22 15:00 h
Data fi presentacions: 02/09/22 14:00 h
Òrgan de contractació: Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Valor estimat del contracte:
323.400,00 € sense IVA

Plataforma de proveïdors

Posem a disposició dels proveïdors un espai on consultar l’estat de les seves factures.

 • Sol·licitar l’accés a la plataforma

  Per accedir-hi cal disposar d’un nom d’usuari i contrasenya, per poder sol·licitar l’accés cal contactar amb parcsanitari.comptabilitat@sjd.es

 • Acccés a la plataforma de proveïdors

  Acccés a la plataforma de proveïdors

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search