Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Informació de l’estructura organitzativa dins del Portal de Transparència de Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Equip de direcció del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Equip de direcció del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els èxits d’una organització són els resultats

combinats de cada individu.

Vince Lombardi

Els èxits d’una organització són els resultats

combinats de cada individu.

Vince Lombardi

Els èxits d’una organització són els resultats combinats de cada individu.

Vince Lombardi

Comité de direcció del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu

Direcció General

Enric Mangas

Director General

Hno. Eduardo Ribes

Superior de la Comunitat de Sant Boi

Immaculada Roig

Adjunta a la Direcció General

Staff Direcció General

Olga González

Comunicació i Relacions Institucionals

Àngels Fumàs

Secretaria Tècnica i Control de Gestió

Direcció Corporativa

Xavier Magrans

Direcció Recursos Humans

Pere Serrat

Direcció Sistemes d’Informació

Josep Collell

Direcció Enginyeria i Serveis Generals

Marta García

Direcció Economia i Finances

Direcció Coneixement

Dr. Josep M. Haro

Docència, Recerca i Innovació

linkedin-2021

Direcció Operacions Assistencials

Dra. María Rubio

Qualitat i Seguretat del Pacient

Dr. Ignasi Riera

Direcció d’Operacions Assistencials

Dra. M. Cristina García

Gestió de Pacients

Direcció Xarxa de Salut Mental

Dra. Luisa Baladón

Adjunta a la Direcció Xarxa de Salut Mental

Dr. Joan Alvarós

Direcció Xarxa de Salut Mental

Dr. Antoni Serrano

Adjunt a la Direcció Xarxa de Salut Mental

Direcció Hospital de Sant Boi

Dr. Luis Lores

Adjunt a la Direcció Hospital de Sant Boi

Dr. Josep Ramon Méndez

Direcció Hospital de Sant Boi

Sra. María Martí

Adjunta a la Direcció Hospital de Sant Boi

Direcció d’Infermeria

Sra. Raquel Fabregat

Adjunta a la Direcció Infermeria

Isabel Grimal

Direcció d’Infermeria

Sra. Montserrat Escuté

Adjunta a la Direcció Infermeria

Direcció General

 • Eduardo Ribes
  Eduardo Ribes Superior de la Comunitat
 • Enric Mangas
  Enric Mangas Director General
 • Immaculada Roig
  Immaculada Roig Adjunta a la Direcció General

Direcció Assistencial

 • Ignasi Riera
  Ignasi Riera Direcció d'Operacions Assistencials
 • Josep Ramón Méndez
  Josep Ramón Méndez Direcció de l’Hospital
 • Joan Alvarós
  Joan Alvarós Direcció Salut Mental
 • Isabel Grimal
  Isabel Grimal Direcció Infermeria

Direcció Corporativa

 • Xavier Magrans
  Xavier Magrans  Direcció Recursos Humans
 • Marta García
  Marta García Direcció d’economia i finances
 • Pere Serrat
  Pere Serrat Direcció sistemes d'informació
 • Josep Collell
  Josep Collell Direcció enginyeria i serveis generals

A més, l’equip de direcció l’integren:

Staff Direcció General

 • Àngels Fumàs
  Àngels Fumàs Secretaria tècnica i control de gestió
 • Olga González
  Olga González Comunicació i relacions institucionals

Staff Assistencial

 • M. Cristina García
  M. Cristina García Gestió de Pacients
 • María Rubio
  María Rubio Qualitat i seguretat del pacient

Direcció coneixement

 • Josep Maria Haro
  Josep Maria Haro

Comité de direcció del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu

Direcció General

 • Eduardo Ribes
  Eduardo Ribes Superior de la Comunitat
 • Enric Mangas
  Enric Mangas Director General
 • Immaculada Roig
  Immaculada Roig Adjunta a la Direcció General

Direcció Assistencial

 • Ignasi Riera
  Ignasi Riera Direcció d'Operacions Assistencials
 • Josep Ramón Méndez
  Josep Ramón Méndez Direcció de l’Hospital
 • Joan Alvarós
  Joan Alvarós Direcció Salut Mental
 • Isabel Grimal
  Isabel Grimal Direcció Infermeria

Direcció Corporativa

 • Xavier Magrans
  Xavier Magrans  Direcció Recursos Humans
 • Marta García
  Marta García Direcció d’economia i finances
 • Pere Serrat
  Pere Serrat Direcció sistemes d'informació
 • Josep Collell
  Josep Collell Direcció enginyeria i serveis generals

A més, l’equip de direcció l’integren:

Staff Direcció General

 • Àngels Fumàs
  Àngels Fumàs Secretaria tècnica i control de gestió
 • Olga González
  Olga González Comunicació i relacions institucionals

Staff Assistencial

 • M. Cristina García
  M. Cristina García Gestió de Pacients
 • María Rubio
  María Rubio Qualitat i seguretat del pacient

Direcció coneixement

 • Podeu consultar el segon conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut

 • Les retribucions abonades durant l'any 2018 als membres del Comitè de Direcció per les funcions directives que exerceixen per al Parc Sanitari Sant Joan de Déu són de 834,16 milers d'euros.

 • Per consultar les dades de l'equip humà del Parc Sanitari podeu fer clic al botó

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search