Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Des que l’any 1854 el Centre Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental va obrir les seves portes i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu va iniciar la seva tutela el 1895, els professionals, els usuaris i la societat han canviat molt i, segurament, moltes més coses canviaran en els pròxims anys.

Qui som

Qui som

Des que l’any 1854 el Centre Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental va obrir les seves portes i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu va iniciar la seva tutela el 1895, els professionals, els usuaris i la societat han canviat molt i, segurament, moltes més coses canviaran en els pròxims anys. L’atenció sanitària serà més personalitzada i els professionals haurem de fer front a nous reptes. Per nosaltres, el canvi és una oportunitat i l’atenció i el servei a les persones, la nostra vocació i passió. Per això, l’any 2006 vam assumir l’antic Hospital de Sant Boi per tal d’incorporar-lo a la nostra organització; un any més tard vam començar les obres d’adequació del que finalment seria l’actual Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’atenció personalitzada, la innovació i el treball en xarxa són els eixos que conformen el nostre compromís.

El repte que havíem d’afrontar era de dimensions gegantines:
integrar tres àmbits d’especialització, SJD Hospital de Sant Boi, SJD Atenció Intermèdia i SJD Xarxa de Salut Mental.

Pel que fa a la salut mental, som una organització que acompanya les persones amb problemes de salut mental al llarg de la vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessitin. Respecte a l’atenció especialitzada, el nostre Hospital és un centre comunitari i altament resolutiu que estableix vincles amb els agents del territori, que ofereix una atenció personalitzada i prioritza la qualitat assistencial.

Hem anat fent camí, però el repte encara està en marxa, perquè les realitats socials, sanitàries i educatives, en constant evolució, així ens ho demanen. Un escenari on les úniques protagonistes són les persones ateses, tal com també es defineix en el Pla de Salut de Catalunya.

Hem d’escoltar les necessitats de les persones ateses per fomentar la seva participació activa en l’entorn sanitari.

I en això precisament es basa la nostra missió i el Pla Estratègic + Nexes 2018-2020: en bastir aliances estratègiques amb proveïdors del sector públic i privat, en promoure la salut i l’autonomia de la ciutadania, sempre des de la perspectiva de la qualitat, la innovació i la millora contínua com a denominadors comuns de la pràctica diària, i tot plegat amb el suport d’uns professionals que treballen per afavorir les actituds humanes i ètiques.

Hem d’escoltar les necessitats de les persones ateses per fomentar la seva participació activa en l’entorn sanitari.

I en això precisament es basa la nostra missió i el Pla Estratègic + Nexes 2018-2020: en bastir aliances estratègiques amb proveïdors del sector públic i privat, en promoure la salut i l’autonomia de la ciutadania, sempre des de la perspectiva de la qualitat, la innovació i la millora contínua com a denominadors comuns de la pràctica diària, i tot plegat amb el suport d’uns professionals que treballen per afavorir les actituds humanes i ètiques.

Des que l’any 1854 el Centre Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental va obrir les seves portes i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu va iniciar la seva tutela el 1895, els professionals, els usuaris i la societat han canviat molt i, segurament, moltes més coses canviaran en els pròxims anys. L’atenció sanitària serà més personalitzada i els professionals haurem de fer front a nous reptes. Per nosaltres, el canvi és una oportunitat i l’atenció i el servei a les persones, la nostra vocació i passió. Per això, l’any 2006 vam assumir l’antic Hospital de Sant Boi per tal d’incorporar-lo a la nostra organització; un any més tard vam començar les obres d’adequació del que finalment seria l’actual Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’atenció personalitzada, la innovació i el treball en xarxa són els eixos que conformen el nostre compromís.

Enric Mangas
Director general

del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Pel que fa a la salut mental, som una organització que acompanya les persones amb problemes de salut mental al llarg de la vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessitin. Respecte a l’atenció especialitzada, el nostre Hospital és un centre comunitari i altament resolutiu que estableix vincles amb els agents del territori, que ofereix una atenció personalitzada i prioritza la qualitat assistencial.

El repte que havíem d’afrontar era de dimensions gegantines:
integrar tres àmbits d’especialització, SJD Hospital de Sant Boi, SJD Atenció Intermèdia i SJD Xarxa de Salut Mental.

Hem anat fent camí, però el repte encara està en marxa, perquè les realitats socials, sanitàries i educatives, en constant evolució, així ens ho demanen. Un escenari on les úniques protagonistes són les persones ateses, tal com també es defineix en el Pla de Salut de Catalunya.
I en això precisament es basa la nostra missió i el Pla Estratègic + Nexes 2018-2020: en bastir aliances estratègiques amb proveïdors del sector públic i privat, en promoure la salut i l’autonomia de la ciutadania, sempre des de la perspectiva de la qualitat, la innovació i la millora contínua com a denominadors comuns de la pràctica diària, i tot plegat amb el suport d’uns professionals que treballen per afavorir les actituds humanes i ètiques.

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search