Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Subvencions i ajuts públics i no públics

Subvencions i ajuts públics i no públics

A continuació publiquem el detall de les subvencions i les ajudes públiques que ha rebut el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

null

Subvencions 2019

Ens subvencionador Objecte Import
Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019 4.300,00 €
Institut Català d’Empreses Culturals.
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 14.733,33 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 77.522,66 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes de manteniment de serveis socials 395.100,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 46.058,19 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes prevenció violència genere 2.500,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions adequació establiments serveis socials 32.500,00 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.
Buenas Prácticas para el Bienestar y la Salud en el Proceso Migratorio: Estrés y Discriminación percibida 157.386,00 €
Agència Catalana de Residus.
Departament Territori i Sostenibilitat.
Projecte de Revisió i Millora de la Gestió de Residus 5.000,00 €
EIT Healt SOOTHE_First Response to Mental Health Concerns in Mid and Older Aged People with Intellectual Disability 100.733,00 €
EIT Healt SOFTBONE; Título: Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures 271.875,00 €
Subvencions 2018
Ens subvencionador Objecte Import
Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2018 8.700,00 €
Institut Català d’Empreses Culturals.
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 13.303,00 €
Diputació de Barcelona. Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’àrea d’atenció a les persones 3.861,21 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2017 (anualitat 2018) 64.722,57 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.
Estudio de bienestar y salud tras el proceso migratorio: detección de necesidades psicosociales y sanitarias. 109.058,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2018. 10.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF. 34.176,84 €
Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. Suport al programa d’atenció primària de la salut mental al Senegal 9.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes de manteniment de serveis socials 395.000,00 €

A continuació publiquem el detall de les subvencions i les ajudes públiques que ha rebut el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Ens subvencionador Objecte Import 2018
Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2018 8.700,00 €
Institut Català d’Empreses Culturals.
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 13.303,00 €
Diputació de Barcelona. Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’àrea d’atenció a les persones 3.861,21 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2017 (anualitat 2018) 64.722,57 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.
Estudio de bienestar y salud tras el proceso migratorio: detección de necesidades psicosociales y sanitarias. 109.058,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2018. 10.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF. 34.176,84 €
Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. Suport al programa d’atenció primària de la salut mental al Senegal 9.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes de manteniment de serveis socials 395.000,00 €

A continuació publiquem el detall de les subvencions i les ajudes públiques que ha rebut el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

null

Subvencions 2019

Ens subvencionador Objecte Import
Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019 4.300,00 €
Institut Català d’Empreses Culturals.
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 14.733,33 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 77.522,66 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes de manteniment de serveis socials 395.100,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 46.058,19 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes prevenció violència genere 2.500,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions adequació establiments serveis socials 32.500,00 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.
Buenas Prácticas para el Bienestar y la Salud en el Proceso Migratorio: Estrés y Discriminación percibida 157.386,00 €
Agència Catalana de Residus.
Departament Territori i Sostenibilitat.
Projecte de Revisió i Millora de la Gestió de Residus 5.000,00 €
EIT Healt SOOTHE_First Response to Mental Health Concerns in Mid and Older Aged People with Intellectual Disability 100.733,00 €
EIT Healt SOFTBONE; Título: Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures 271.875,00 €
Subvencions 2018
Ens subvencionador Objecte Import
Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2018 8.700,00 €
Institut Català d’Empreses Culturals.
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 13.303,00 €
Diputació de Barcelona. Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’àrea d’atenció a les persones 3.861,21 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2017 (anualitat 2018) 64.722,57 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.
Estudio de bienestar y salud tras el proceso migratorio: detección de necesidades psicosociales y sanitarias. 109.058,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2018. 10.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF. 34.176,84 €
Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. Suport al programa d’atenció primària de la salut mental al Senegal 9.000,00 €
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya.
Subvencions per programes de manteniment de serveis socials 395.000,00 €
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search