Aposta
pel coneixement

Docència

Docència

Pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu la Docència és un dels actius més rellevants com a eina de transmissió de coneixement, dirigida a formar tant a futurs professionals com a complementar la formació d’altres, que incorpora els valors que són propis de Sant Joan de Déu.

Entenem la Docència com un element indispensable per oferir qualitat en l’assistència, posant l’expertesa adquirida al llarg dels anys i la professionalitat al servei de la comunitat.

Docència inclou formació sanitària acreditada, pràctiques d’estudis de grau, post grau, màsters, cicles formatius, estades formatives i activitats docents d’AulaParc.

Pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu la Docència és un dels actius més rellevants com a eina de transmissió de coneixement, dirigida a formar tant a futurs professionals com a complementar la formació d’altres, que incorpora els valors que són propis de Sant Joan de Déu.

Entenem la Docència com un element indispensable per oferir qualitat en l’assistència, posant l’expertesa adquirida al llarg dels anys i la professionalitat al servei de la comunitat.

Docència inclou formació sanitària acreditada, pràctiques d’estudis de grau, post grau, màsters, cicles formatius, estades formatives i activitats docents d’AulaParc.

Comissió de Docència

És l’òrgan col·legiat a qui correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i disciplines.

 • Vetllar pel correcte desenvolupament de la formació especialitzada i pregraduada i postgraduada
 • Promoure un model docent de qualitat i excel·lència
 • Avaluar les propostes de nous programes i activitats docents
 • Revisar les avaluacions i ratificació de les avaluacions d’estades formatives i en el cas de la formació acreditada de l’avaluació anual i final de residència
 • Promoure auditories internes docents
 • Facilitar la formació de tutors i responsables docents en metodologia docent
 • Aprovar i supervisar el Pla de Qualitat Docent
 • Avaluar i aprovar la capacitat docent dels diferents serveis de Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 • Avaluar i si escau aprovar les peticions de rotacions, estades…

Membres

 • Enric Vicens – Cap d’Estudis
 • Josep Burillo – Tutor MIR Medicina Interna
 • Antoni Callén – Coordinador de Docència
 • Yaiza Delisau – Referent de residents
 • Noèlia Garcés – Secretària de Docència i Secretària de la Comissió
 • Josep Maria Haro – Director de Docència, Recerca i Innovació
 • Luis Lores – Referent recerca
 • Eva Martínez Franco – Referent docent ginecologia i obstetrícia
 • Ramon Mir – Referent docent infermeria
 • Mª José Rodríguez Montes – Tutora MIR Psiquiatria
 • Carla Juárez – Referent de residents
 • Eva Terrón – Referent de Formació Continuada i Desenvolupament
 • Cristina Ventura – Professora Associada Psicologia UB i tutora PIR
 • Rosa Villafàfila – Cap d’Estudis UDMAFiC Costa Ponent

Comissió de Docència

És l’òrgan col·legiat a qui correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i disciplines.

 • Vetllar pel correcte desenvolupament de la formació especialitzada i pregraduada i postgraduada
 • Promoure un model docent de qualitat i excel·lència
 • Avaluar les propostes de nous programes i activitats docents
 • Revisar les avaluacions i ratificació de les avaluacions d’estades formatives i en el cas de la formació acreditada de l’avaluació anual i final de residència
 • Promoure auditories internes docents
 • Facilitar la formació de tutors i responsables docents en metodologia docent
 • Aprovar i supervisar el Pla de Qualitat Docent
 • Avaluar i aprovar la capacitat docent dels diferents serveis de Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 • Avaluar i si escau aprovar les peticions de rotacions, estades…

Comissió de Docència

És l’òrgan col·legiat a qui correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i disciplines.

 • Vetllar pel correcte desenvolupament de la formació especialitzada i pregraduada i postgraduada
 • Promoure un model docent de qualitat i excel·lència
 • Avaluar les propostes de nous programes i activitats docents
 • Revisar les avaluacions i ratificació de les avaluacions d’estades formatives i en el cas de la formació acreditada de l’avaluació anual i final de residència
 • Promoure auditories internes docents
 • Facilitar la formació de tutors i responsables docents en metodologia docent
 • Aprovar i supervisar el Pla de Qualitat Docent
 • Avaluar i aprovar la capacitat docent dels diferents serveis de Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 • Avaluar i si escau aprovar les peticions de rotacions, estades…

Segueix coneixent-nos

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search