25 de novembre: Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

 a Dia Mundial
  • Des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ens sumen a la commemoració d’aquest dia per denunciar la violència que s’exerceix sobre les dones i que té el seu origen en la manca d’equitat i la discriminació

     

Segons l’Organització Mundial de la Salut, 1 de cada 3 dones al món experimenten al llarg de la vida algun episodi d’abús físic o sexual.

En un dia com avui, volem compartir les reflexions de la Dra. Judith Usall i Rodié,  psiquiatra del Centre de Salut Mental de Cornellà del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, experta en salut mental i gènere i coordinadora de la “III Jornada sobre violència masclista i salut mental en el context de la pandèmia” organitzada el passat 6 de novembre, pel Grup de Violència Masclista i Salut Mental del Grup de Treball i Recerca en Dona i Salut Mental (GTRDSM) de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental,

Enguany, la jornada celebrada virtualment, va donar visibilitat a l’altíssima prevalença de la violència contra les dones i els recursos disponibles per afrontar-la, i va comptar amb el seguiment de més de 600 persones, un èxit que evidencia l’interès de totes i tots per trobar solucions i aturar aquesta altra pandèmia.

La violència masclista o contra les dones és una violació dels drets humans i constitueix un dels principals obstacles per aconseguir una societat igualitària i plenament democràtica. Aquesta violència engloba una sèrie de fenòmens que van des de la violència sistèmica i la impunitat, fins a l’homicidi de dones “pel simple fet de ser dones”. El feminicidi és la conseqüència més greu d’aquesta xacra social.

En aquest sentit, la Dra. Usall remarca una dada esfereïdora: durant els primers mesos de pandèmia i el confinament hi ha hagut un augment molt important (més del doble) de les consultes per violència masclista als diferents serveis d’atenció. A més, durant el desconfinament van augmentar encara més, les denúncies per violència física greu i hi va haver més feminicidis.

Si ens fixem en l’àmbit de la salut mental, la violència masclista i més específicament l’abús sexual augmenten de forma molt important el risc de patir un trastorn mental. Aquesta és una de les dades que la Dra. Judith Usall assenyala com a experta en l’àmbit de salut mental. Així doncs, un 75% de les dones amb trastorn mental han patit violència masclista i 40% ha patit violència sexual. També apunta que en més de la meitat dels casos, el personal de salut mental que les atenia no ho ha detectat.

És per aquest motiu que, segons la Dra. Usall, cal reforçar l’atenció que s’ofereix a les dones víctimes de violència masclista des dels Centres de Salut Mental i Addiccions, en línia amb el que estan desenvolupant al Centre de Salut Mental de Cornellà. En aquest sentit, cal posar molt d’èmfasi en:

  • Alertar les persones professionals que treballen amb dones amb trastorn mental de l’elevada prevalença de la violència masclista en aquest col·lectiu.
  • Informar de les connexions existents entre violència i malaltia mental.
  • Identificar situacions de violència masclista en dones amb trastorn mental des dels serveis de salut (especialment la xarxa de salut mental i addiccions).
  • Assenyalar les orientacions que puguin guiar l’actuació professional posterior a la detecció d’un cas de violència masclista.
  • Abordar el tractament i seguiment dels casos de violència masclista que ho necessitin.
  • Millorar la coordinació amb altres professionals i recursos de l’àmbit sanitari, social i comunitari.

 

En el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones creiem que com a societat és necessari fer canvis per a aconseguir que la discriminació contra les dones desaparegui i aquests s’han de fer des de tots els àmbits, però especialment amb l’educació de nens i nenes en valors igualitaris. Una societat més igualitària suposarà també la necessitat de canviar els rols de gènere existents i situar les tasques de cura al centre de la vida tant dels homes com de les dones.

Finalment, la Dra. Usall comparteix una cita de Simone de Beauvoir que des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, subscrivim totalment:

“No oblideu mai que n’hi haurà prou amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no poden donar per adquirits. Haureu de romandre alerta tota la vida.”

 

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search