La nostra raó de ser

Informació al ciutadà

Informació al ciutadà

Tothom té dret a gaudir de la millor salut possible i d’una autonomia tan plena com ho permetin les seves circumstàncies. En aquesta línia i amb la voluntat d’assolir aquest objectiu, el Parc Sanitari Sant Joan de déu disposa d’un sistema de millora continua que permet vehicular la percepció i les expectatives dels ciutadans. L’atenció ha de ser sempre òptima, perquè és el nucli de valor de qualsevol servei ofert a la ciutadania i més, quan es tracta de serveis sanitaris de Sant Joan de Déu, on l’hospitalitat és l’eix fonamental.

La nostra és una societat democràtica i madura que es caracteritza pel foment de la participació en el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques en salut. L’opinió de les ciutadanes i ciutadans és essencial i un dels factors que cal tenir en compte per una adequada presa de decisions i governança de la salut. Però cal que siguin conscients, tant dels seus drets: accessibilitat als serveis, informació del procés assistencial, pluralitat, autonomia, qualitat, intimitat i confidencialitat, com dels seus deures: responsabilitat sobre la pròpia salut, respecte als professionals i als serveis, ús conscient dels recursos i respecte a les prescripcions sanitàries. Només així, des d’una responsabilitat ben entesa, serà possible un bon funcionament de tot l’engranatge. L’objectiu comú de procurar sempre la millor atenció als ciutadans esdevé, així, un element de qualitat i eina de millora continua.

Procurar la millor atenció a les persones ateses i al seu entorn és la nostra prioritat.

La nostra tasca és escoltar i prendre consciència de les necessitats emergents.

Tothom té dret a gaudir de la millor salut possible i d’una autonomia tan plena com ho permetin les seves circumstàncies. En aquesta línia i amb la voluntat d’assolir aquest objectiu, el Parc Sanitari Sant Joan de déu disposa d’un sistema de millora continua que permet vehicular la percepció i les expectatives dels ciutadans. L’atenció ha de ser sempre òptima, perquè és el nucli de valor de qualsevol servei ofert a la ciutadania i més, quan es tracta de serveis sanitaris de Sant Joan de Déu, on l’hospitalitat és l’eix fonamental.

La nostra és una societat democràtica i madura que es caracteritza pel foment de la participació en el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques en salut. L’opinió de les ciutadanes i ciutadans és essencial i un dels factors que cal tenir en compte per una adequada presa de decisions i governança de la salut. Però cal que siguin conscients, tant dels seus drets: accessibilitat als serveis, informació del procés assistencial, pluralitat, autonomia, qualitat, intimitat i confidencialitat, com dels seus deures: responsabilitat sobre la pròpia salut, respecte als professionals i als serveis, ús conscient dels recursos i respecte a les prescripcions sanitàries. Només així, des d’una responsabilitat ben entesa, serà possible un bon funcionament de tot l’engranatge. L’objectiu comú de procurar sempre la millor atenció als ciutadans esdevé, així, un element de qualitat i eina de millora continua.

Procurar la millor atenció a les persones ateses i al seu entorn és la nostra prioritat.

La nostra tasca és escoltar i prendre consciència de les necessitats emergents.

Segueix coneixent-nos

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search