Humanitat

Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER)

Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER)

El model de persona del qual parteix el Parc Sanitari Sant Joan de Déu considera l’ésser humà com una realitat plural constituïda per quatre dimensions bàsiques: biològica, psíquica, social i espiritual.

Per poder oferir una atenció integral centrada en les seves voluntats i preferències, haurem de tenir en compte totes aquestes dimensions.

En aquest context, l’equip del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) té cura de la dimensió espiritual i religiosa de les persones, sobretot en situacions de malaltia greu o patologia crònica, en les quals abunden preguntes sobre el sentit de la vida i la mort. Tot això des d’una perspectiva professional, amb qualitat humana, invertint temps a conèixer la persona i les creences que la configuren, i a partir de les quals pot interpretar la seva existència i les seves vicissituds.

Per dur a terme aquesta tasca, com a servei assistencial que és, el SAER treballa coordinadament amb la resta de personal de les unitats assistencials, així com amb tots els departaments de col·laboradors professionals i voluntaris que conformen la gran família hospitalària del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, posant èmfasi en la singularitat i individualitat de cadascuna de les persones ateses. Aquesta manera de treballar suposa un repte constant, però és l’única via no només per generar salut, sinó també benestar i qualitat de vida, valors intrínsecs a l’ADN de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.

Sota aquesta premissa, el personal del Parc Sanitari Sant Joan de Déu comparteix una sèrie de valors irrenunciables en la seva pràctica diària com ara l’hospitalitat en l’atenció, la humanització de les cures, la calidesa en el tracte o una comunicació sincera, honesta i transparent amb les persones ateses. Es tracta de ser professionals però, sobretot, de ser persones.

En definitiva, l’abordatge espiritual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una mà estesa als usuaris i el seu entorn més pròxim en els moments de fragilitat i vulnerabilitat, per fer-los costat sigui quin sigui el moment i la circumstància vital en què ho requereixin.

L’equip del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu està format per diversos professionals contractats, i un sacerdot i germà de Sant Joan de Déu, i ofereix una assistència integral que implica entendre, cuidar i acompanyar aquesta dimensió espiritual de la persona.

El SAER té cura de la dimensió espiritual i religiosa de les persones no només per generar salut, sinó també benestar i qualitat de vida, valors intrínsecs de l’ADN de Sant Joan de Déu.

saer

El model de persona del qual parteix el Parc Sanitari Sant Joan de Déu considera l’ésser humà com una realitat plural constituïda per quatre dimensions bàsiques: biològica, psíquica, social i espiritual.

Per poder oferir una atenció integral centrada en les seves voluntats i preferències, haurem de tenir en compte totes aquestes dimensions.

En aquest context, l’equip del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) té cura de la dimensió espiritual i religiosa de les persones, sobretot en situacions de malaltia greu o patologia crònica, en les quals abunden preguntes sobre el sentit de la vida i la mort. Tot això des d’una perspectiva professional, amb qualitat humana, invertint temps a conèixer la persona i les creences que la configuren, i a partir de les quals pot interpretar la seva existència i les seves vicissituds.

Per dur a terme aquesta tasca, com a servei assistencial que és, el SAER treballa coordinadament amb la resta de personal de les unitats assistencials, així com amb tots els departaments de col·laboradors professionals i voluntaris que conformen la gran família hospitalària del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, posant èmfasi en la singularitat i individualitat de cadascuna de les persones ateses. Aquesta manera de treballar suposa un repte constant, però és l’única via no només per generar salut, sinó també benestar i qualitat de vida, valors intrínsecs a l’ADN de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.

Sota aquesta premissa, el personal del Parc Sanitari Sant Joan de Déu comparteix una sèrie de valors irrenunciables en la seva pràctica diària com ara l’hospitalitat en l’atenció, la humanització de les cures, la calidesa en el tracte o una comunicació sincera, honesta i transparent amb les persones ateses. Es tracta de ser professionals però, sobretot, de ser persones.

En definitiva, l’abordatge espiritual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una mà estesa als usuaris i el seu entorn més pròxim en els moments de fragilitat i vulnerabilitat, per fer-los costat sigui quin sigui el moment i la circumstància vital en què ho requereixin.

L’equip del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu està format per diversos professionals contractats, i un sacerdot i germà de Sant Joan de Déu, i ofereix una assistència integral que implica entendre, cuidar i acompanyar aquesta dimensió espiritual de la persona.

El SAER té cura de la dimensió espiritual i religiosa de les persones no només per generar salut, sinó també benestar i qualitat de vida, valors intrínsecs de l’ADN de Sant Joan de Déu.

Capella

Espais de silenci

Esglesia

Segueix coneixent-nos

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search