El Parc Sanitari SJD incorpora les persones ateses en la creació d’un nou model més eficaç d’atenció a adults amb TEA

 a Colabora - ActualitatColabora, Dia Mundial, Salut mental

El projecte PlaTEA consta de píndoles informatives cocreades amb persones adultes amb TEA, vídeos i eines de suport per a l’exercici de l’autonomia i formació a professionals de l’àmbit social i voluntariat

El nou model ha de permetre acompanyar la persona atesa en la millora dels processos d’autonomia personal i l’enfortiment dels llaços socials

Les persones adultes amb TEA sovint troben recursos poc aptes per a la construcció d’itineraris personals que garanteixin l’èxit dels processos de vida independent, i això els empeny a reproduir contextos de manca d’oportunitats

El 2 d’abril es commemora el Dia Mundial de conscienciació sobre l’Autisme

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a través del projecte PlaTEA, Millorant l’atenció a les persones adultes amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), ha iniciat un procés participatiu d’intervenció i acompanyament que definirà un nou model d’atenció a les persones adultes amb TEA. El projecte neix al 2022 per millorar els processos de recerca de l’autonomia personal i l’enfortiment dels llaços socials dels seus protagonistes, així com per entendre i atendre les necessitats específiques que presenten en els diferents àmbits i etapes de la vida. Es tracta d’un model basat en la veu de la persona atesa i en eines de suport  per a l’exercici de la seva autonomia. A més, PlaTEA ja ha començat a formar professionals de l’àmbit social i voluntariat de la xarxa d’atenció social i sanitària per incrementar les seves competències en l’atenció de persones adultes amb TEA.

La directora del projecte, la Dra. Núria Tous, creu que “a més de fer el que ja fem hem de tenir una actitud que ens empenyi a anar adequant totes les intervencions a les necessitats que detectem i, per això, és tan importat el feedback científic com l’espontani de la persona atesa.” Tous dirigeix un equip format per una psiquiatra, una neuropsicòloga, una infermera, un terapeuta ocupacional i una treballadora social.

Més enllà del diagnòstic, la intervenció social

Les persones adultes amb TEA i les seves famílies requereixen un acompanyament social adequat que enforteixi els seus processos d’autonomia, i garanteixi els suports necessaris per al sosteniment d’un projecte de vida independent i l’accessibilitat al conjunt de serveis de la xarxa d’atenció social i sanitària. És en aquest context que la participació en primera persona en els processos de disseny del model d’atenció, així com la implicació de les famílies i dels professionals de referència en la transformació dels models actuals, esdevenen condicions indispensables per a l’èxit.

El projecte PlaTEA ha permès crear materials d’integració, en format de tallers didàctics, dirigits a persones adultes amb TEA que han rebut un diagnòstic nou i no tenen prou informació, amb dificultats per identificar trets de la condició d’autisme o que disposen d’informació antiquada. Es tracta d’un material que compta amb el valor afegit de la cocreació i validació per professionals i persones adultes amb TEA.

Així mateix, el projecte ha posat en funcionament diferents eines de suport per a l’exercici de l’autonomia i espais especialitzats d’acompanyament social i activitat comunitària que permetran el desenvolupament d’habilitats funcionals: tallers d’activitats socials, taller de cuina, d’oci i interessos concrets per explorar en grup, o vídeos on s’expliquen com són algunes activitats quotidianes per treballar l’anticipació i reduir les situacions d’angoixa generades per la incertesa o la imprevisibilitat. En aquest sentit, ja s’han elaborat dues càpsules en col·laboració amb la plataforma AutisMIND, una en què s’explica què és i en què consisteix una visita mèdica, i una altra que exposa què és i com es viu una extracció de sang per a una prova analítica. Actualment, els impulsors de PlaTEA treballen en la creació d’altres vídeos sobre diferents activitats que fomentin l’autonomia, com una visita ginecològica, una mamografia o un ingrés hospitalari, entre altres.

El projecte PlaTEA servirà també per a la creació d’un Passaport Social TEA, adreçat al conjunt del sistema d’atenció social i enfocat a la millora de l’accessibilitat de les persones adultes amb TEA a la xarxa de serveis. Per fer-ho, el grup impulsor desenvolupa un treball de col·laboració amb entitats socials de persones amb autisme i les seves famílies.

Un altre dels eixos que PlaTEA persegueix és incrementar la competència de la xarxa fomentant la formació específica als professionals socials per a la comprensió de les necessitats de les persones adultes amb TEA. En aquesta línia, ja s’han format professionals de la Fundació Tomàs Canet, un equip de voluntariat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i professionals de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Una realitat invisible

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) formen part de la persona des del moment del naixement fins al final de la vida adulta i la seva prevalença a Catalunya s’estima sobre l’1,23% (any 2017). Aquesta condició genera dificultats o diferències en la comunicació, la interacció social, la flexibilitat del pensament i la conducta que no només impacten en la persona afectada, sinó també en la qualitat de vida d’altres membres de la família. Aquestes dificultats poden donar-se en diferent grau depenent de cada persona i de l’etapa del cicle vital. Per tant, generen unes necessitats d’atenció molt específiques respecte a les competències socials i comunicatives de la persona, així com la seva capacitat d’adaptar-se i respondre a les exigències de la vida quotidiana.

Una detecció primerenca del trastorn millora el desenvolupament i la qualitat de vida dels infants i joves amb TEA, però en el moment de transitar cap a la vida adulta els reptes canvien i requereixen una millor manera d’entendre les necessitats dels adults, i això inclou la salut, l’envelliment, el desenvolupament de serveis, les opcions de tractament al llarg de la vida, diferències de sexe, i el propi punt de vista de les persones amb TEA. És important la col·laboració entre els diversos sectors i, en particular, els que estan relacionats amb l’educació, l’ocupació, els serveis socials i la salut per tal d’oferir una atenció integral i integrada a aquests col·lectius quan es troben en aquest trànsit vital. I és imprescindible comptar amb la seva col·laboració en el disseny i planificació de les intervencions per garantir-ne l’efectivitat i la inclusió.

——-

Consulta la nota de premsa en pdf: https://www.pssjd.org/wp-content/uploads/2024/03/ndp_parcsanitarisjd-autisme-platea-20240327-cat.pdf

Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search