T'escoltem

Si t’interessa realitzar un suggeriment o pots fer a través del següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Bústia de suggeriments

Si t’interessa realitzar un suggeriment o pots fer a través del següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.

He llegit i acceptat l' Avís Legal i la Política de Privacitat.
Declaro, sota la meva responsabilitat, ser major de 18 anys i responc de forma exclusiva de la veracitat de la declaració.
Accepto rebre la informació que la entitat considere oportuna enviar-me por correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD-UE 679/2016), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, LOPD-GDD 3/2018, PSSJD l’informa que el Responsable del Tractament les dades personals que ens facilita a través d’aquesta web és el mateix PSSJD i que aquestes són tractades amb l’única finalitat d’oferir-li de donar resposta adequada a la seva sol·licitud.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i qualsevol altre dret reconegut en la legislació vigent de protecció de dades (RGPD-UE / LOPD-GDD), enviant carta, adjuntant còpia del DNI / NIE o passaport, al Responsable de Tractament que és Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dirigida al Director General o dirigida al Delegat de Protecció de Dades (DPD), C/ Dr. Antoni Pujadas 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. També ho pot tramitar presencialment als punts d’informació dels centres de la xarxa assistencial de PSSJD, fent servir els formularis al cas que li facilitarem o els formularis que faciliten l’Agencia Espanyola de Protecció de dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, a la mateixa adreça. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades o amb l’exercici dels seus drets pot reclamar en primera instància davant del DPD (oficina_dpd@pssjd.org) o, en segona instància, davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agencia Española de Protección de Datos. Per més detall d’informació es pot adreçar als punts d’informació o a www.pssjd.org, consultant les Activitats de Tractament de PSSJD.

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

Start typing and press Enter to search