La prevenció del suïcidi, una prioritat de salut pública

 a Dia Mundial, Salut mental

El 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la principal causa de mort no natural a Espanya, que multiplica quasi per 3 vegades les morts provocades per accidents de trànsit.

“Morts invisibles” que reclamen un desplegament de la xarxa de salut mental, on agents públics, societat civil i professionals s’emplacin de manera immediata a treballar plegats.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu col·labora activament en el nou servei del telèfon 061 per atendre casos de risc elevat de suïcidi.

El 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, un dia imprescindible per donar visibilitat a una realitat cada vegada més agreujada, i que multiplica, quasi per 3, les morts provocades per accidents de trànsit, 13 vegades més que els homicidis i quasi 90 vegades més que la violència de gènere.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu se suma a aquesta efemèride promovent la conscienciació i posant el focus en la importància de detectar qualsevol senyal d’alerta, considerant l’actuació preventiva del suïcidi com una prioritat de salut pública.

Infants, joves i adults, persones anònimes en definitiva, que necessiten un desplegament de recur-sos per ser ateses a la xarxa pública de salut mental i evitar, així, les anomenades “morts invisi-bles”, a través d’un sistema integrat i eficient de prevenció, intervenció i seguiment.

En aquesta línia, els professionals del Parc Sanitari treballen intensament per promoure la reflexió que, com a societat, hi ha entorn les lesions autoinfligides o les ideacions suïcides, una situació vis-ta sovint, malauradament, com un tabú. Una població summament vulnerable que requereix un model d’atenció integral que els acompanyi al llarg de la vida.

Any 2020, l’esclat de la COVID-19, un punt d’inflexió

Segons l’informe que elabora anualment l’Observatorio del Suicidio en España de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, sobre la base de les dades publicades per l’INE, el 2020 van morir per suïcidi 3.941 persones a Espanya, amb una mitjana de gairebé 11 persones al dia. D’aquestes, un 74% eren homes (2.938) i un 26% dones (1.011).

Les restriccions a conseqüència de la COVID-19, han provocat un augment considerable dels in-tents i de les morts consumades per suïcidi, especialment entre la població vulnerable i la població més jove.

Segons dades del Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya, el suïcidi és la prime-ra causa de mort entre els homes de 15 a 44 anys, i entre les dones de 15 a 34. L’any 2020 es van registrar 556 morts per suïcidi.

L’esclat de la pandèmia de Covid-19 el març del 2020 ha tingut importants conseqüències en la salut mental de les persones, a causa del confinament, els efectes socioeconòmics i la limita-ció de la mobilitat.

Durant aquests dos anys, en la població general s’ha observat un major impacte en els nivells d’ansietat i estrès, amb especial afectació en els col·lectius de joves i adolescents, i de persones grans. També destaca un increment de les autolesions i intents de suïcidi en aquesta franja pobla-cional. La pèrdua de rutines i l’estrès psicosocial es troben entre els principals factors desencade-nants, però també hi ha contribuït situacions de tensió familiar, l’abús de pantalles, el trencament d’expectatives i el sentiment de pèrdua d’oportunitats formatives i relacionals

En definitiva, un escenari en el qual les persones amb problemes de salut mental previs han viscut, encara més, situacions de gran vulnerabilitat.

El telèfon 061, una veu contra el suïcidi

El passat mes de juny, el Departament de Salut va posar en marxa la central de coordinació de salut mental del 061 Salut Respon, el nou equip sanitari d’assistència i atenció telefònica especialit-zada i resolutiva del Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya, aprovat a finals de 2021. El nou ser-vei del 061 funciona des d’aquest dilluns 20 de juny amb un equip format per especialistes en salut mental –d’infermeria, de psicologia i de psiquiatria– i ja ofereix atenció les 24 hores els 365 dies de l’any a persones amb conducta o ideació suïcida, però també als familiars o persones properes.

Un nou servei del telèfon 061 per a casos de risc elevat de suïcidi, en què els professionals de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu també hi participen, junt amb altres 10 centres hospitalaris experts en l’atenció a la salut mental.

Pregunta, escolta, parla i actua i, sobretot, gira la truita

Parlar del suïcidi i la seva prevenció és una necessitat i una obligació.

En aquesta línia, l’any 2021 el Comitè de Conducta Suïcida del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va idear una iniciativa amb l’objectiu de trencar els tabús que sobrevolen la realitat del suïcidi, mirar més enllà, i convidar la població al diàleg i l’escolta activa amb les persones de l’entorn pròxim.

El lema era ‘Pregunta, escolta, parla i actua i, sobretot, gira la truita’. Un any després, el lema conti-nua vigent i reclama l’acció de tota la societat: sumar-se i, sobretot, actuar.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search