La Reina Letícia visita la unitat de discapacitat intel·lectual i salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 a Dicapacitat intel·lectual, Esdeveniments

La Reina Letícia ha realitzat un recorregut per la seu de Sant Boi de Llobregat i s’ha reunit amb professionals de la institució i familiars de les persones ateses a la Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (UHEDI), per conèixer de primera mà el model d’atenció integral.

La Reina també ha presidit la jornada “20è Aniversari de la Xarxa Local d’Oficines Tècniques Laborals (OTL)” de la Diputació de Barcelona, que ha tingut lloc a l’Auditori del Centre Social del Parc Sanitari SJD.

La Reina Letícia ha visitat aquest dimecres, 23 de novembre, la Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (UHEDI) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, al costat de membres de l’equip de direcció de l’organització: Enric Mangas, Director General; Ignasi Riera, Director d’Operacions Assistencials; Isabel Grimal, Directora d’Infermeria i Joan Alvarós, Director de la Xarxa de Salut Mental; així com els representants de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de la Província d’Espanya; Hno. Juan Bautista Carbó Vázquez, Superior de la Comunitat de Sant Boi; Dr. Juan José Afonso, Director General de Centres de la Província d’Espanya; i el Dr. Manel del Castell, Director Territorial Unitat Territorial I de la Província d’Espanya. També han acompanyat la monarca Joaquín Pérez, Secretari d’Estat d’Ocupació i Economia Social; Maria Eugènia Gay, Delegada del govern d’Espanya a Catalunya; Eva Maria Menor, Presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; i Lluïsa Moret, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.

A més de la visita institucional, la Reina Letícia ha presidit la inauguració de la jornada del “20è Aniversari de la Xarxa Local d’Oficines Tècniques Laborals (OTL)” que la Diputació de Barcelona ha celebrat a l’Auditori del Centre Social del Parc Sanitari SJD.

A mig matí, la Reina ha visitat la Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (UHEDI) on s’ha reunit amb un grup representatiu de professionals i familiars, per conèixer de primera mà la realitat i funcionament del centre, i el model d’atenció integral a la salut mental de la institució. Aquest model, comú a tots els dispositius de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu promou, d’una banda, la participació activa de la persona atesa, del seu entorn i, per un altre, fomenta la presa de decisions compartides, des de la prevenció, la detecció precoç, el tractament, la rehabilitació i el retorn a la comunitat. Un model, a més, alineat amb els diferents plans del govern de Catalunya en l’àmbit de la salut mental i amb el Pla Estratègic de Salut Mental Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que fixa, entre altres objectius prioritaris, la creació de xarxes assistencials entre els centres de Sant Joan de Déu, l’administració i altres agents d’interès.

Durant la trobada, distesa, que la Reina Letícia ha mantingut amb els familiars de les persones ateses a la UHEDI ha pogut escoltar, de primera mà, la vivència de dues famílies des del punt de vista emocional i experiencial sobre el procés d’atenció a la unitat, i la importància que aquest tipus de dispositius tenen en el procés de recuperació dels seus familiars. Al mateix temps, la monarca ha pogut conèixer com els professionals de la UHEDI treballen per focalitzar aquesta atenció integral en les necessitats i preferències de cada persona que acompanyen, aportant valor a la singularitat de cadascuna, posant l’accent en el respecte a la dignitat i amb la mirada orientada a les capacitats de la persona i el respecte a la màxima autonomia. En definitiva, unes unitats assistencials enteses com a espais generadors de salut i de benestar per als usuaris.

Aquesta visita institucional és una oportunitat per donar visibilitat al coneixement del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sobretot en relació amb la seva Xarxa de Salut Mental, que acompanya a les persones amb problemes de salut mental al llarg de la seva vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessitin, principalment les que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat. Concretament, a la trobada amb la Reina Letícia s’ha posat l’accent principalment en el Model d’Atenció a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorn Mental, propi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i líder en aquest àmbit.

Nou Model d’Atenció a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorn Mental

Els centres de Sant Joan de Déu, referents en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental, gestionen des de fa anys unitats especialitzades en l’àmbit ambulatori i hospitalari. L’atenció a aquesta població, i a les seves famílies, és un repte que planteja la necessitat d’avançar i innovar en aspectes diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i d’inserció social i laboral. En aquest context va sorgir la necessitat de crear un Model d’Atenció a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorn Mental, que es fonamenta en:

• L’elevada prevalença de problemes de salut mental i problemes de conducta en la població amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament intel·lectual (per sobre del 30% en tots dos casos).
• Les grans dificultats diagnòstiques en aquesta població, la complexitat de l’atenció i la necessitat d’intervencions especialitzades.
• Les grans dificultats diagnòstiques en aquesta població, la complexitat de l’atenció i la necessitat d’intervencions especialitzades.

El Model d’Atenció a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorn Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu se centra, tant en la persona atesa com en els seus familiars, en el seu context natural, promovent la intervenció de salut mental integrada amb la resta de necessitats: l’atenció orgànica, la recuperació, l’educació, el desenvolupament professional, la participació i la inclusió. L’objectiu final és millorar la qualitat de vida, cobrint totes les dimensions de les persones, tenint en compte el seu cicle vital i oferint una resposta holística a les necessitats sanitàries, socials, educatives, laborals, ètiques i espirituals.

Aquest model, ideat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha comptat, també, amb el coneixement i la participació de nombrosos professionals d’altres centres de Sant Joan de Déu a Catalunya, tots ells referents en l’atenció a la salut mental i, també, amb la col·laboració de les persones ateses i de les seves famílies en la priorització dels reptes i accions, així com amb l’assessorament d’experts internacionals, tot això sota el prisma del coneixement científic i la pràctica assistencial.

Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (UHEDI)

La UHEDI és una unitat d’ingrés hospitalari orientada a l’atenció integral d’una població doblement vulnerable: persones que presenten una discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental i/o algun trastorn de conducta, que precisen d’un context institucional amb el màxim nivell de suport.

A escala territorial, la UHEDI de l’àrea Barcelona compta amb 24 places, i és responsable de tota la província de Barcelona, amb una àrea d’influència d’aproximadament 5.500.000 persones. El seu objectiu és proporcionar als usuaris tractament psiquiàtric i psicològic, així com teràpies de rehabilitació adequades. Donat el seu component hospitalari, ofereix una alta intensitat d’atenció, amb un temps d’estada d’1 a 24 mesos.

La UHEDI se suma a la resta d’unitats d’hospitalització de curta i mitja estada, amb un alt grau d’especialització, ja desplegades a Catalunya (Lleida, Girona i Tarragona) dirigida a l’atenció de persones, majors de 18 anys, amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental i/o greus trastorns de conducta, que precisen un pla global d’atenció estable aplicable a llarg termini i un alt nivell de suport per al seu tractament, amb l’objectiu de retornar als equipaments comunitaris de les xarxes de salut mental i de serveis socials.

Aquest servei, d’assistència pública, està totalment integrat a la xarxa de recursos d’assistència comunitària i coordinat amb tots els serveis de la xarxa, amb l’objectiu de procurar la continuïtat del projecte individual de les persones ateses i vetllant per un model assistencial centrat en la persona i que es desenvolupa mitjançant plans integrals individuals i intensius.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search