L’ESMES del Parc Sanitari Sant Joan de Déu conclou un projecte europeu enfocat al suport psicològic per a persones sense llar

 a Projectes

La població sense sostre és la que presenta una major incidència de traumes.

Segons l’estudi, els ESMES poden funcionar millor si es comprenen els efectes de les experiències vitals adverses de les persones ateses i si aquesta atenció es dona en un entorn on la totalitat dels equips reconeguin aquests efectes.

El projecte es basa en dos conceptes que millorarien l’acompanyament: l’Atenció Informada sobre el Trauma i els Entorns Psicològicament Informats.

L’Equip d’atenció a la Salut Mental a les Persones Sense Llar (ESMES) de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha participat, durant els darrers tres anys, en el projecte Bones pràctiques europees en entorns psicològicament informats i atenció sanitària al trauma*, finançat pel programa Erasmus+, amb set organitzacions europees que presten serveis de primera línia a persones que tenen problemes de salut mental i que no tenen llar.

La població que utilitza els serveis de l’ESMES ha tingut l’impacte negatiu d’experiències vitals adverses, ja siguin físiques o psicològiques, però sempre traumàtiques. Les persones que han viscut aquests esdeveniments traumàtics tenen més probabilitats de presentar trastorn d’addiccions, trastorns psiquiàtrics i de quedar-se sense llar. El projecte europeu ha estudiat com els serveis de l’ESMES poden funcionar millor si comprenen els efectes de les experiències vitals adverses, descrit pel concepte Atenció Informada sobre el Trauma (TIC, per les seves sigles en anglès) i creant serveis que reconeguin els efectes del trauma, anomenats Entorns Psicològicament Informats (PIE, per les seves sigles en anglès).

L’Atenció Informada sobre el Trauma (TIC) i els Entorns Psicològicament Informats (PIE) són una nova manera d’abordar l’acompanyament que té resultats positius tant per a les persones ateses com per l’equip professional, doncs redueixen els incidents i l’esgotament del personal laboral, i es redueix la rotació de professionals, millorant la continuïtat de l’atenció i el cost econòmic. A més, la creació d’ Entorns Psicològicament Informats en els serveis per a persones sense llar ajuda a reduir els efectes del trauma en els usuaris i en el personal, fita especialment rellevant després de la pandèmia per la Covid19, que ha extenuat als professionals que treballen en primera línia de l’atenció.

Les activitats del projecte europeu

El projecte ha consistit en diversos intercanvis entre els diferents equips professionals de les organitzacions participants que atenen població sense llar al voltant dels conceptes d’Atenció Informada sobre el Trauma (TIC) i els Entorns Psicològicament Informats (PIE), que estableixen una nova terminologia que marca un estil i manera de funcionar més pròxim i personalitzat.

Professionals autors d’aquests conceptes han realitzat visites a diferents serveis d’aquestes organitzacions europees per tal de compartir bones pràctiques i coneixements per promoure aquest abordatge.

L’investigador principal d’aquest projecte al Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha estat el psiquiatre Victor Soto, del programa ESMES, de la SJD Xarxa de Salut Mental i membre de la junta de SMES-Europa (organització europea que aglutina entitats amb serveis per a persones sense llar i amb problemes de salut mental).

Beneficis d’aplicar els conceptes de TIC i PIE: propostes de futur

L’enfocament TIC i PEU ha de reflectir-se en la forma en què s’organitzen els serveis per a proporcionar un entorn càlid i segur, en l’arquitectura, en la càrrega adequada de casos per al personal, la proximitat amb les persones ateses, l’atenció dels professionals i l’ús d’un marc psicològic per a entendre les necessitats dels usuaris.

Un cop finalitzat el projecte, l’equip de l’ESMESS del Parc Sanitari Sant Joan de Déu proposa tres recomanacions per a futur als agents implicats en l’atenció a les persones sense llar i amb problemes de salut mental:

  • Ser més conscients del trauma i de com ha afectat les persones sense llar.
  • A l’hora de finançar els serveis per a persones sense llar, parar atenció a com s’acompanyarà a les persones que han tingut experiències vitals adverses, utilitzant un enfocament informat sobre el trauma (TIC).
  • L’assignació de fons per a la formació dels professionals en Atenció Informada sobre el Trauma (TIC), ja sigui personal de primera línia d’atenció com d’administració o de suport.

Un projecte de multipartenariat finançat pel programa ERASMUS+

Les organitzacions europees que participen en aquest projecte, a més del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, son: Sophia (Irlanda), que ha liderat el projecte, Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Polònia), SMES Europa (Bèlgica), CHPL Centro Hospitalar Psiquiatrico De Lisboa (Portugal), Coordinamento Toscano Marginalità ODV (Itàlia), Society of Social Psychiatry and Mental Health, Panayiotis Sakellaropoulos (Grècia) i Project UDENFOR (Dinamarca).

Aquest projecte ha estat finançat a través del programa europeu ERASMUS+, amb l’acord de subvenció número 2019-1_IE01-KA202-051434 **.

L’ESMES, un suport específic de salut mental per a població en situació de sense sostre

L’Equip d’atenció a la Salut Mental a les Persones Sense Llar (ESMES) de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és un programa dirigit a persones amb trastorns mentals greus que viuen al carrer o en albergs i altres centres de la xarxa d’atenció específica, que duu a terme activitats de detecció i tractament a través de la col·laboració amb serveis sanitaris, albergs i serveis socials, entre d’altres. L’objectiu és donar-los assistència psiquiàtrica i acompanyar-les durant el procés de millora fins que puguin ser derivades a la xarxa normalitzada de salut.

* European Best Practices in Psychologically Informed Environments and Trauma Health Care.

**Grant Agreement 2019-1_IE01-KA202-051434

logo-erasmus
Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search