Memòria institucional 2020: Un viatge al cor de la pandèmia

 a Institució, Projectes

Us presentem la memòria anual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, enguany plantejada amb un format innovador i vertebrada al voltant d’un documental que, des de la humilitat, la transparència i també el cor, ha intentat capturar un any d’absoluta excepcionalitat, sense precedents arreu del món, que va transformar l’organització i, sobretot, les persones i els professionals que en formen part, com mai abans, i per sempre més.

La Memòria institucional de l’any 2020 captura una etapa clau de la nostra història: en aquestes pàgines, hem intentat recollir com va ser l’activitat diària, els projectes i els reptes de l’organització quan el món, de sobte, es va aturar.

Pensem que no hi ha millor manera d’acabar l’any, el segon amb coronavirus, que fent un homenatge a tot l’equip de professionals i persones que han patit, i encara estan patint, els efectes d’aquesta maleïda pandèmia.

Perquè, més enllà de la feina que fem o d’allò que produïm, el més important és qui som per dins. Realitzar aquesta memòria 2020 ha estat un viatge al cor: i us convidem a acompanyar-nos en el trajecte i a bategar amb nosaltres, sobretot a través del documental que hem fet.

Comencem?

Un centre capgirat per posar la persona al centre de l’atenció

Dissabte, 14 de març de 2020, es declarava l’estat d’alarma a Espanya davant un preocupant augment de casos de coronavirus, en aquell moment força desconegut en comparació amb tot el que coneixeríem i viuríem més endavant. Una mesura sense precedents, que va comportar un confinament domiciliari amb què el govern espanyol volia contenir la pandèmia de la covid-19, garantir la salut de la ciutadania i reforçar un sistema de salut públic que, davant d’una situació inèdita, es va veure sacsejat com mai abans al segle XX.

Davant la incertesa i en un temps rècord, tota l’organització es capgira: s’implanten múltiples canvis organitzatius —entre els quals la transformació tecnològica té un paper fonamental—, que permeten abordar una patologia summament complexa, fins aleshores desconeguda, i també fer front al confinament. D’aquesta manera, totes les direccions reorienten la seva gestió per sobreposar-se, sumant esforços, a la pandèmia de la covid-19.

Aquesta Memòria 2020 reflecteix, per tant, com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha estat capaç de reinventar-se davant l’emergència sanitària i social, i així continuar garantint una atenció d’excel·lència a les persones ateses, que són la nostra raó de ser. Un trajecte en què han aflorat mancances, però durant el qual també s’han accelerat canvis positius, petjades d’una evolució imprevista, però beneficiosa i de la qual tots hem après.

I per davant de tot, ha quedat palès l’immens coratge, compromís i dedicació dels professionals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sense els quals res de tot això hagués estat possible.

El Parc Sanitari, espai d’acollida i d’hospitalitat

Com a organització que acompanya la persona atesa en situació de vulnerabilitat al llarg de la vida, i, davant del context de pandèmia, hem continuat treballant sota aquesta premissa: hem intentat, a través del tarannà dels professionals i dels usuaris esdevenir un espai d’acollida i d’hospitalitat en temps convulsos i regits per la incertesa.

Des de totes les àrees de la institució es va compartir, des del primer moment, la convicció que calia preservar i tenir cura de l’aspecte humà en un moment tan dur. I amb aquesta premissa els Germans de Sant Joan de Déu, tot l’equip de professionals, el voluntariat i els col·laboradors que formen part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu es van unir per aconseguir aquest objectiu. Així, la distància física, es va suplir amb acompanyament emocional i, malgrat la duresa de moltes experiències, també va brollar l’esperança i la part més humana de totes les persones que formen part de l’organització.

En essència, i des de la humilitat, aquesta Memòria institucional 2020 només pretén ser, tal com diu el nom del documental, Un viatge al cor, un resum anual allunyat d’academicismes, que convidi a la reflexió, a l’autocrítica també, perquè no, a l’orgull per la feina ben feta i per la suma d’esforços plegats.

Tal com hem fet els darrers anys, i amb la intenció de ser respectuosos amb el medi ambient; hem utilitzat tecnologies 2.0 en la realització d’aquesta memòria. Per aquest motiu, no hem fet cap versió en paper d’aquest document.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search