Neix el projecte AIDA, un pas endavant en l’atenció integral a persones amb diversitat funcional, amb la incorporació de tecnologia innovadora

 a Colabora - ActualitatColabora, Dicapacitat intel·lectual, Projectes

AIDA neix al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, gràcies a una generosa donació, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional que precisen d’un suport generalitzat i que poden presentar trastorns psiquiàtrics o de conducta associats.

A través de l’avaluació del projecte es busca desenvolupar un model de rehabilitació avançat per posar-lo a disposició del sector i de l’administració.

Proposa novetats com: la teràpia immersiva amb projector interactiu, una sala snoezelen, la hidroteràpia o un espai per a la metodologia TEACCH, dins un model integral de transformació digital.

Les persones amb diversitat funcional que precisen d’un suport generalitzat poden presentar trastorns psiquiàtrics o de conducta associats que afectin a la seva desregulació sensorial i emocional, que dificultin la percepció de l’entorn i dels propis sentiments o emocions, i comportin dificultats de comunicació, de mobilitat, de desenvolupament personal i deteriorament físic. Sota aquesta premissa es crea al 2006 el servei d’acolliment residencial Sant Ricard, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un recurs especialitzat per a adults amb necessitats de suport generalitzat, que treballa en un model d’atenció centrat en la persona i s’inscriu en un model assistencial comunitari, modern i desenvolupat, amb una cultura pròpia, obert a la societat i amb el qual les persones puguin sentir-se identificades i participar activament.

A partir del suport altruista per part de la família d’una de les residents, el 2023 s’engega el projecte AIDA: Atenció Integral a persones amb diversitat funcional. Model Avançat, que pretén millorar el benestar emocional i la qualitat de vida dels residents de Sant Ricard tot incidint en la prevenció de la salut física, l’increment de la mobilitat i la reducció de les alteracions conductuals, implementant noves tecnologies i estratègies innovadores d’intervenció.

El projecte AIDA vol anar un pas més enllà i pretén desenvolupar un model de rehabilitació avançat a través de la implementació de teràpies innovadores, de la incorporació d’elements tecnològics, de l’increment d’activitats psico-educatives, culturals, artístiques, així com de la participació en la comunitat, que aporti també una millora en els paràmetres de salut física i emocional dels usuaris.

Amb la voluntat que aquest model d’intervenció esdevingui un referent en l’àmbit de l’atenció a la diversitat funcional i aportar valor a la societat, el projecte AIDA porta associat un protocol d’avaluació per valorar la seva eficàcia i posar-lo a disposició d’altres entitats del sector així com de la mateixa Administració.

Més teràpies, incorporació de noves tecnologies i millora de la infraestructura

Amb la voluntat d’incrementar les activitats terapèutiques i de lleure, i fomentar la participació de les famílies, a partir del fons econòmic creat gràcies a la donació de la família d’una resident, i amb la col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, al llarg d’aquest any i els següents s’incorporaran noves teràpies amb noves tecnologies que inclouen elements multisensorials orientats a la millora de l’estat emocional i l’estimulació física i cognitiva, com la Hidroteràpia, la teràpia immersiva amb projector interactiu o la sala snoezelen, per a l’estimulació sensorial.

En un procés de transformació digital, s’incorporaran nous elements tecnològics que seran fonamentals per a les activitats de rehabilitació i de lleure dels usuaris, com projectors interactius, tauletes i auriculars amb aplicacions d’estimulació cognitiva i entreteniment, pissarres digitals, projector de cinema, sistema de so, monitors de mesura de l’activitat física, entre d’altres.

S’incrementarà la freqüència d’intervencions que ja es duen a terme, com la musicoteràpia, l’equinoteràpia, la canoteràpia, o la incorporació de noves activitats com el ioga, o activitats rehabilitadores fora de la residència com la piscina i les sortides Individuals o grupals a la comunitat. També es preveuen altres activitats rehabilitadores i de lleure que millorin l’estimulació i benestar dels usuaris, com els tallers d’activitats plàstiques, un projecte cinematogràfic o la personalització d’habitacions i espais comuns a través de la creació artística, amb la col·laboració del programa Torrents d’Art del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per tal de millorar la infraestructura es crearà un habitacle exterior al jardí de la residència especialment adaptat per aplicar la tecnologia immersiva (projector MK360+) i la metodologia TEACCH (Tractament i Educació de Nens amb Autisme i Problemes Associats de Comunicació), així com altres usos per a la realització de tallers, activitats de discoteca i lleure. A més, el fons permetrà la incorporació de professionals especialitzats que facilitaran la planificació i execució de les activitats. També es podrà accedir a més transport adaptat.

Avaluació del model i contribució a la societat

Paral·lelament al desenvolupament del projecte s’ha dissenyat un protocol d’avaluació que pretén determinar l’impacte del projecte AIDA en la satisfacció dels usuaris, familiars i professionals de la Residència Sant Ricard; en l´increment de l’activitat física i en la millora dels indicadors de salut; així com la millora del benestar emocional i de la qualitat de vida.
L’objectiu darrer és aportar valor a la societat compartint l’experiència i l’evidència amb la voluntat de crear model i de ser incorporat en polítiques socials i sanitàries d’atenció a la diversitat funcional.

La Residència Sant Ricard, referència en l’atenció humanitzada amb ADN Sant Joan de Déu

La missió de la residència Sant Ricard és oferir una atenció integral a les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i la comunitat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i la integració social de les persones ateses, implementant el model de suport conductual positiu, a partir de la comprensió del grau de desenvolupament emocional de cada persona, l’ampliació de les activitats rehabilitadores i la inclusió de l’estimulació sensorial, amb una millora observable.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search