Un taller virtual per aprendre sobre ansietat i tècniques de relaxació

 a Projectes, Salut mental

Es va iniciar en context de pandèmia per la covid-19, per donar resposta a les persones ateses en l’Atenció Primària de salut mental, a través del programa PSP.

L’objectiu era empoderar els usuaris amb eines pròpies per manegar l’ansietat i enfortir estils de vida saludables, sense necessitat de desplaçar-se al CAP.

En plena pandèmia per la covid-19, l’abril del 2021, des del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) d’Esplugues, de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, es va engegar un grup psicoeducatiu virtual sobre ansietat i tècniques de relaxació, a través del Programa de Suport a la Primària (PSP), com a alternativa a la presencialitat, ja que no era possible reunir-se.

La finalitat d’aquesta activitat era donar resposta a aquelles persones que presentaven una clínica d’ansietat moderada o greu, ateses a l’Atenció Primària i que eren derivades a través del Programa de Suport a la Primària (PSP) de salut mental.

El grup oferia diverses sessions als participants amb l’objectiu d’adquirir coneixements sobre l’ansietat i reconèixer els seus símptomes (psicoeducació), conèixer diferents tècniques de relaxació, comprendre els mecanismes fisiològics de la resposta a la relaxació amb una pràctica regular, disminuir els nivells d’ansietat, augmentar la capacitat d’autocontrol i millorar els hàbits saludables per reduir l’ansietat.

Una metodologia específica dissenyada per seguir les sessions fàcilment i aprendre a manegar una crisi d’ansietat

La realització del taller, en què van participar vuit persones, va consistir en cinc sessions virtuals teoricopràctiques, d’una hora i mitja cadascuna durant cinc setmanes, dirigides per Manel Montserrat, infermer especialista en salut mental del CSMA d’Esplugues. Les sessions tenien una part de psicoeducació i una sessió de relaxació, cada dia amb una tècnica diferent, i s’incloïa un espai per manegar una crisi d’ansietat, amb rolplaying.

A banda, la metodologia inclou quatre trobades presencials de mitja hora amb el professional, una sessió la setmana abans de començar el taller per fer una valoració, i les altres sessions, una setmana, un mes i tres mesos després d’haver finalitzat el grup.

Entre els requisits per participar en el grup psicoeducatiu virtual calia tenir un diagnòstic infermer de part de l’atenció primària relacionat amb l’autocontrol de l’ansietat, manca de coneixements en tècniques de relaxació, i tenir coneixements en el maneig de les tecnologies per poder realitzar el taller virtual. Per la seva banda, els participants havien de disposar d’un espai per fer el seguiment del taller online, algun dispositiu per connectar-se, com ordinador, mòbil o tauleta, i material casolà com estoreta, manta, cadira o coixí.

Resultats positius que obren la porta a més grups virtuals

Per tal d’avaluar l’eficàcia del grup psicoeducatiu virtual sobre ansietat i tècniques de relaxació que es va realitzar l’abril del 2021 amb vuit usuaris, una setmana abans de començar es va realitzar una entrevista de valoració i es va passar l’escala de Hamilton per a l’ansietat a tots els participants, així com una revisió de la pauta farmacològica. Els resultats obtinguts han palesat una clara disminució de l’ansietat (vuit punts per sota en l’escala), reducció de la medicació i millora del maneig del trastorn, així com una satisfacció generalitzada.

Tot i que no es poden comparar les dinàmiques de grup presencial respecte a un grup virtual, es destaca la idoneïtat del medi virtual donades les circumstàncies per poder tenir un acompanyament professional i la facilitat que aporta el no haver de desplaçar-se, ja que s’eliminen barreres de temps i espai. Així mateix, les dificultats d’algunes persones a l’hora de relacionar-se o sortir s’han vist beneficiades amb aquesta dinàmica virtual.

A escala científica, pràcticament no s’han observat diferències en l’escala de Hamilton en comparar les dues modalitats, aconseguint en ambdues els mateixos objectius. Per aquest motiu, s’obre la porta a pensar en la continuïtat d’aquest grup virtual com una opció complementària o com una alternativa més per a aquelles persones que, d’altra manera, no podrien assistir-hi.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search