Una ‘app’ per millorar la prescripció d’antibiòtics rep el FIS de l’Institut de Salut Carlos III

 a Projectes, Uncategorized
  • El doctor Vicens Díaz de Brito, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital de Sant Boi, lidera aquest projecte que té per objectiu reduir el nombre d’infeccions causades per bacteris multiresistents.

  • Aquest ajut permetrà desenvolupar una base de dades que s’adequarà a l’ecosistema microbià de cada regió.

La resistència als antibiòtics és avui en dia una de les grans amenaces per a la salut global, tal com apunta l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El progressiu mal ús d’aquests fàrmacs en persones, animals i conreus està accelerant l’aparició de gèrmens multiresistents, condicionant infecci-ons complexes en humans, que allarguen les estades hospitalàries, incrementant les xifres de mor-talitat i les despeses sanitàries arreu del món.

Gràcies a un projecte que vol contribuir a atenuar aquest problema de salut pública, l’Hospital de Sant Boi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha aconseguit la concessió del Fons d’Investigació en Salut (FIS), atorgada per l’Institut de Salut Carlos III de Madrid. La proposta, que està liderada pel Dr. Vicens Díaz de Brito, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’hospital, té com a finalitat cre-ar una eina e-healthy consistent en desenvolupar una base de dades nacional de bacterièmies, automatitzada i multiplataforma, per millorar la prescripció d’antibiòtics i adequar-la a l’ecosistema microbià de cada regió. S’anomenarà AppATB i per dur-la a terme es comptarà amb la col·laboració del Grup de Bioenginyeria i Telemedicina de la Universitat Politècnica de Madrid.

En el projecte hi participaran sis hospitals de diferents zones geogràfiques de l’Estat espanyol:

• Hospital de Sant Boi de Llobregat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
• Hospital General Universitari d’Alacant.
• Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
• Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau.
• Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa de Zaragoza
• Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

“Un dels motius pels quals hem obtingut l’ajut del FIS és perquè és un treball que si funciona, serà aplicable en altres territoris, fins i tot a l’estranger”, afirma el Dr. Díaz de Brito.

 

El grup PROA de l’Hospital de Sant Boi, gènesi del projecte

Després de formar el grup del Programa d’Optimització d’Ús d’Antimicrobians (PROA) a l’Hospital de Sant Boi, en un període de dos o tres anys s’ha reduït el consum d’antibiòtics al centre. Durant aquesta etapa, el grup ha recollit dades al laboratori de microbiologia de tots els microorganismes aïllats en sang (bacterièmies) per determinar els agents causals i el patró de sensibilitat antimicro-biana de les principals malalties infeccioses que condicionen un contacte amb l’hospital en la pobla-ció de referència. Aquest equip, format per especialistes en microbiologia, farmàcia i malalties in-feccioses, ha estat l’impulsor d’AppATB.

Respecte a programes d’aquesta mena, el Dr. Díaz de Brito assegura que “són el futur, perquè, a banda d’augmentar l’esperança de vida, amb una petita inversió, contribueixen a reduir molt les despeses del sistema sanitari i fer-lo sostenible a llarg termini”.

Recommended Posts
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search