La prestigiosa revista “European Neuropsychopharmacology” publica un article liderat per la Elena Huerta, membre de la “línia d’intervencions terapèutiques en esquizofrènia” realitzat a la Unitat de Recerca del Parc Sanitari.

La prestigiosa revista “European Neuropsychopharmacology”, considerada una de les millors revistes de neuropsicofarmacologia europees,  ha publicat recentment un article centrat en un [...]