AQuAS otorga la certificació de qualitat a l’abordatge integral del Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari

 a Institució
Durant l’acte, al que van acudir més de 500 professionals del sector salut, el Conseller de Salut, Antoni Comín, va fer lliurament del diploma a les 22 millors experiències que han aconseguit una certificació de qualitat del procés d’avaluació que ha estat expedit per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
La prova pilot del Programa de Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PCC_SM) es va presentar com una experiència innovadora en l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), instrument a través del qual el sistema sanitari català reconeix aquelles iniciatives que destaquen pel seu enfocament innovador en diferents àmbits de gestió.
La trajectòria del Programa pilot del Pacient Crònic Complex en Salut Mental s’inicia al maig de l’any 2013, amb una implementació que en aquell moment es va dur a terme als territoris de referència de les ciutats de Cornellà, Esplugues, Gavà i el Prat de Llobregat. L’any 2014 el programa va rebre el segon Premi d’Innovació en Gestió per part de la Unió Catalana d’Hospitals. Un any després, el 27 de novembre de 2015, el programa va tornar a ser guardonat en el marc de la Jornada del Pla de Salut, entre més de 1300 pòsters, i es va alçar com una de les cinc millors iniciatives premiades. Ara, en aquesta ocasió, l’acreditació que AQuAS acaba d’atorgar a la prova pilot del Programa de Pacient Crònic Complex en Salut Mental, és una nova ratificació de les grans aportacions que ha suposat el Programa des dels seus inicis.
Els objectius del Programa al llarg d’aquests anys d’evolució han estat els següents:
  • Una gestió de les necessitats dels pacients amb una perspectiva global i integral per millorar la seva qualitat de vida.

  • Potenciar l’estada del pacient en el seu àmbit natural, centrant el nucli d’atenció en els recursos domiciliaris i ambulatoris amb el suport de les TIC’s.

  • L’optimització de l’ús dels dispositius assistencials, reduint la fragmentació del procés d’atenció i optimitzant les transicions entre els diferents nivells.

  • Millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, d’una manera més integrada, gràcies a la reducció de la fragmentació del procés d’atenció i a l’optimització de les transicions entre els diferents nivells.
D’altra banda, els tres pilars fonamentals del Programa han estat aquests:
  • La figura del Gestor de Casos, entès aquest com un professional proper i referent, tant per a l’usuari i la família, com per a la resta de professionals assistencials de l’àmbit d’hospitalització i del comunitari, amb un paper de ‘nexe’ entre els diferents actors.

  • La Unitat Funcional Interdisciplinària de Gestió de Casos (UFIGEC), integrada per professionals dels diferents nivells assistencials que intervenen en el procés d’atenció de l’usuari. Aquesta Unitat està pensada a manera de fòrum en el qual es prenen decisions consensuades que queden formalitzades en el pla terapèutic individualitzat.

  • Les Tecnologies de la informació i Comunicació (videoconferències, alertes, mòbils, etc.) que han permès construir un model més operatiu.
Els resultats obtinguts permeten afirmar que el Programa millora notablement la qualitat de vida física i mental dels pacients, alhora que s’observa un important increment de la satisfacció, tant d’ells com de les seves famílies. En aquesta línia, s’ha constatat que el Programa pot afavorir un descens de les estades dels pacients en l’hospitalització d’aguts, augmentant l’ús de l’hospital de dia, fet que situa el nivell d’atenció en un àmbit més natural per al pacient (el seu domicili i/o la seva comunitat).
El programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental d’una banda pretén influir, aportant evidència, al futur model d’atenció a la cronicitat en salut mental liderat pel Departament de Salut i, per un altre, també centra els seus esforços a aconseguir que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu es posicioni com el proveïdor referent en la matèria.
Des d’aquí es vol fer arribar un agraïment a tots els professionals implicats en el disseny i desenvolupament del Programa de Pacient Crònic Complex en Salut Mental per l’esforç i el compromís per dur-ho a terme i, de manera especial, a Hilari Andrés, coordinador del PSI/PCA, qui va participar ja a la primera fase i, ara, té la responsabilitat de liderar la segona, on s’evolucionarà, es generalitzarà i es consolidarà el model.
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search