Audit Clínic d’Ictus a Catalunya

 a Institució
La millora i el manteniment continu de la qualitat de l’atenció als malalts amb ictus agut requereix una avaluació periòdica de la pràctica clínica per tal de poder garantir la millora dels resultats dels pacients. Aquesta avaluació es porta a terme des de l’any 2005 per els hospitals de Catalunya dins el context del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut.
Amb els dos primers Audits Clínics d’Ictus (2006 i 2008) s’avaluà la situació de l’atenció hospitalària en una mostra de malalts amb ictus ingressats i atesos en els 48 hospitals d’aguts de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) abans i desprès de la publicació i difusió de la Guia de Pràctica Clínica. Com a novetat, en la darrera edició de l’ Audit 2010-2011, la selecció d‟indicadors es va fer per consens entre professionals de tres  comunitats autònomes – Catalunya, Balears i Aragó- amb el mètode Delphi.
En aquest sentit, fa pocs dies que van donar-se a conèixer els resultats d’aquest 3er Audit Clínic d’Ictus a Catalunya, que mostren que  l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu te uns resultats positius globals per damunt de la mitja de la resta d’hospitals catalans. De fet, si comparem els resultats del nostre hospital amb la resta d’hospitals de Catalunya estaríem en la sisena posició del rànquing.
L’anàlisi dels  resultats va permetre veure la millora de l’atenció a la malaltia en els dos anys transcorreguts, aconseguides conjuntament amb l’esforç dels professionals de tots els centres sanitaris i les actuacions impulsades pel Pla Director de la Malaltia Vascular (PDMVC).
Aquest document descriu les xifres globals de Catalunya del Tercer Audit de l’ Ictus i les dades  desagregades per hospital. La següent taula compara els resultats globals amb els del Parc Sanitari Sant Joan de Déu:
Taula 1 Comnpliment dels indicadors de procés del 3er Audit de l’Ictus

 

Indicador de Qualitat​ ​% compliment Catalunya ​% compliment Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Neuroimatge x24 h​ ​99,7 (99,4-99,9) ​100
Glucosa basal​ ​97,7 (96,9-98,2) 100
​Coagulació basal ​97,5 (96,8-98,1) ​100
​Avaluació neurològica ​97,4 (96,6-97,9) 100
​ECG basal ​97 (96,2-97,7) 100
​Antritrombòtics al alta ​92,5 (91,1-93,7) ​100
​Antritrombòtics precoços ​89,2 (87,5-90,6) ​95,8
Pulsioximetria/gasometria​ ​86,5 (85-87,9) 51,7
​Profilaxi trombosi venosa ​84,4 (83,9-100) 100
​Mecanisme ictus ​81 (79,2-82,7) 92,6
​Mobilització precoç 48 h ​78,6 (76,5-80,6) 100
​LDL 100 ​75,9 (73,2-78,5) 76,2
​Anticoagulació si fibil·lació auricular ​75,8 (71,5-79,6) 87,5
​Perfil lipídic ​72,8 (70,7-74,8) ​89,3
Fisioteràpia continuada gestionada al alta​ ​68,5 (65,8-71,1) ​71,4
​Test disfàgia ​59,7 (57,5-61,9) ​60
​Avaluació tractament rehabilitador menor a 48 h ​59,2 (56,8-61,7) ​95,2
​Situació neurològica alta (NIH) ​44,8 (42,5-47,1) 45
​Rehabilitació precoç ​40,4 (37,7-43,1) ​80
​Educació ictus ​34,2 (32-36,4) ​74,1
Des d’aquí, volem felicitar a tots aquells professionals implicats en l’atenció de l’ictus a l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Neurologia, Urgències, UCI, Infermeria, Auxiliars, Admissions, Medicina Interna, Diagnòstic per la Imatge, Laboratori, Rehabilitació, Convalescència, Logopèdia, UFISS, Serveis de Suport a l’Usuari…). Sense tots plegats, aconseguir una bona atenció no seria possible.

 

Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search