El conseller de Salut, Antoni Comín, visita el centre de Numància Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 a Institució
Durant la visita del passat 29 de març, el conseller de Salut, Antoni Comín, que també va tenir ocasió de reunir-se amb l’equip de professionals de l’ESMES (Equip d’atenció a la Salut Mental per als Sensellar), va anunciar que el Departament de Salut ha previst un increment pressupostari per a l’any 2017 amb l’objectiu de millorar l’atenció de les persones sense llar a Catalunya. Aquest increment es calcula en 907.626 euros, un import amb el qual el pressupost total de salut comunitària per atendre les persones sensellar que tenen trastorn mental a tot Catalunya passarà dels 1.188.997,25 € del 2016 als 2.096.623,25 euros el 2017.
Es preveu destinar aquests recursos a Barcelona, Lleida, Girona i alguns territoris de l’àrea metropolitana, en compliment dels acords que s’estableixen amb els diferents municipis, des del Departament de Treball, Afers Socials i Família, l’àrea de la Generalitat encarregada de liderar l’estratègia integral per als sensellar al país.
Necessitat d’un abordatge simultani des de la vessant social i la psiquiàtrica
 
Durant la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació, el conseller Comín ha explicat que la situació social i mèdica d’aquestes persones sovint “retroalimenta, perquè viure al carrer activa els processos de trastorn mental en la meitat de les persones sense llar de Catalunya i particularment a Barcelona. l’Abordatge simultani des de l’atenció social i des de l’atenció psiquiàtrica és imprescnindible.”
Per la seva banda, Francesca Asensio, psiquiatra i coordinadora de l’equip ESMES de Barcelona, ha confirmat amb aquest increment de personal que “podrem fer molta més intervenció de salut al carrer, perquè són les persones que hi viuen i que pateixen in trastorn mental les que estan més desvinculades dels centres assistencials.”
 
A la ciutat de Barcelona, aquest reforç pressupostari es materialitzarà en una dotació econòmica del Departament de Salut incrementada en 466.334,40 €, destinats a l’Equip d’atenció a la Salut Mental per als Sensellar (ESMES). L’ESMES és l’equip responsable de vertebrar les intervencions sanitàries en salut mental per a persones sense llar de la ciutat de Barcelona.

 

Segons David Clusa, psiquiatre i coordinador de l’equip ESMES i cap del Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària “es tracta d’un procés dur perquè els professionals hem de sortir del despatx i intentar aconseguir una relació de complicitat amb aquestes persones que requereixen aquesta atenció”.

Pel que fa a aquest pressupost de Lleida, veurà incrementat l’actual de 26.241,90 € amb una partida de 147.097,20 €, amb la qual cosa arribarà a disposar de 173.339,10 € per al 2017. Els serveis d’atenció a la salut mental dels sensellar a Girona també rebran una nova aportació de la mateixa quantitat, 147.097,20 €, un import que amb els 22.000 € del 2016 sumarà 169.097,20 €.

D’altra banda, per al 2017 també s’ha planejat la creació d’un equip d’intervenció en salut comunitària que també comptarà amb un pressupost de 147.097,20 € i que s’implantarà a un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona encara per determinar, segons un diagnòstic que està elaborant Treball, Afers Socials i Famílies. Quant a Tarragona, és també aquest departament –Treball, Afers Socials i Famílies– qui analitza l’atenció de les persones sense llar per acabar de fer el desenvolupament del Pla en aquest territori.
La salut mental una de les prioritats del Departament de Salut en els pressupostos per al 2017
L’increment dels recursos destinats a l’atenció de salut dels sensellar a tot Catalunya se  situa en el marc del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 2017-2020 del Departament de Salut, que planteja l’atenció al sensellarisme com a una línia estratègica d’actuació, amb l’aposta per garantir que el sistema de salut proveeixi una atenció integrada a la salut física i mental de les persones, mitjançant pràctiques compartides entre les diverses institucions i actors implicats.
Alhora, aquest pla de Salut s’emmarca en l’acord de Govern 161/2016, de 20 de desembre, amb el qual es va aprovar l’elaboració de l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, que lidera el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i que ha demanat el suport del Departament de Salut per a l’atenció a la salut mental.
Les persones amb trastorn mental greu (TMG) són més vulnerables a perdre l’habitatge, ja que presenten més dificultats a establir vincles. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 37.000 persones que tenen problemes d’allotjament o viuen sense llar, de les quals s’estima que el 40% té alguna patologia mental i/o addiccions, una situació comuna a moltes ciutats del món occidental.
Precisament, una de les prioritats del Departament és l’atenció a la salut mental que comptarà amb una injecció econòmica addicional de 70 M€ que es destinaran principalment a desplegar el nou model comunitari. Es tracta de l’increment pressupostari més gran de la història en l’àrea de la salut mental, tant en termes absoluts com relatius.
Durant l’any 2016 l’ESMES va atendre 285 persones sense llar
L’Equip d’atenció a la Salut Mental per als Sensellar (ESMES) es va posar en marxa l’any 2007 amb la finalitat d’oferir i millorar l’atenció pisquiàtrica, el seguiment i l’assistència sanitària de les persones amb trastorn mental greu que viuen al carrer, en albergs, en altres centres de la xarxa d’atenció específica o no vinculats al sistema sanitari. Aquest equip es va plantejar, ja des de l’inici, oferir un tractament assertiu i comunitari en col·laboració amb els equips municipals d’inserció social.
Es tracta d’un equip format per nou professionals –dos metges psiquiatres, dos infermers, quatre gestors de casos especialitzats en psicologia i el suport d’un administratiu– que l’any 2016 va atendre 285 sensellar en intervencions de carrer i a la xarxa de centres d’allotjament, principalment. Ara, amb l’increment previst del seu pressupost per aquest 2017, arribarà als prop de 18 professionals: quatre metges, cinc infermers, sis gestors de casos i entre un i dos administratius, amb l’objectiu de potenciar i millorar l’abast de l’assistència sanitària, però també social, en la població sense llar que viu al carrer.
El 2016, a la ciutat de Barcelona es van comptabilitzar un total de 2.914 persones sense llar, de les quals 1.973 van ser allotjades als diversos recursos disponibles: pisos de primera llar (housing first), residències i centres d’allotjament, entre d’altres. En els últims vuit anys a la ciutat de Barcelona ha augmentat la població sense llar en 1.162 persones, i d’aquestes, el nombre de persones no allotjades en equipaments ha incrementat un 67,4% (de 562 a 941 persones l’any 2016).
 
Si voleu consultar el PDF del Departament de Salut en relació a l’increment de dotació en l’àmbit de les persones sense llar per al 2017, feu clic aquí. 
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search