El projecte innovador PlaTEA rep finançament per millorar l’atenció a les persones adultes amb trastorn de l’espectre autista

 a Colabora - ActualitatColabora, Recerca, Uncategorized

Pretén definir un model d’atenció integral, que incorpori la veu de la persona en el disseny, capaç d’acompanyar processos d’autonomia personal i enfortiment dels llaços socials

És imprescindible la col·laboració entre els sectors de l’educació, l’ocupació, els serveis social i la salut per garantir una transició cap a la vida adulta plena

Aquest col·lectiu sovint es troba associat a recursos poc aptes per a la formulació d’itineraris personals que garanteixin l’èxit dels processos de vida independent, reproduint un context de manca d’oportunitats

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha rebut fons europeus Next Generation EU per a dur a terme el projecte PlaTEA. Millorant l’atenció a les persones adultes amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Es tracta d’un projecte d’intervenció i acompanyament de les persones adultes amb TEA que pretén definir un model d’atenció centrada en la persona, capaç d’acompanyar processos d’autonomia personal i enfortiment dels llaços socials, entendre i atendre les necessitats específiques que presenten en els diferents àmbits i etapes de la vida, incrementar les competències de professionals i voluntaris/es de la xarxa d’atenció social i sanitària, incorporant la veu de la persona en el disseny.

Una realitat invisible en adults que requereix serveis integrats i especialitzats

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) afecten a les persones des del moment del naixement fins al final de la vida adulta i la seva prevalença a Catalunya s’estima sobre el 1.23% (any 2017). Aquesta condició dona lloc a dificultats en la comunicació, la interacció social, la flexibilitat del pensament i la conducta que no només impacten en la persona sinó també en la seva família i la qualitat de vida de tots els membres. Aquestes dificultats poden donar-se en diferent grau depenent de cada persona i de l’etapa del cicle vital, per tant, genera unes necessitats d’atenció molt específiques a nivell de competències socials i comunicatives de la persona, així com la seva capacitat d’adaptar-se i respondre a les exigències de la vida quotidiana.

Una detecció primerenca millora el desenvolupament i la qualitat de vida dels infants i joves amb TEA, però en el moment de transitar cap a la vida adulta els reptes canvien i requereixen una millor manera d’entendre les necessitats dels adults, incloent la salut, l’envelliment, el desenvolupament de serveis, les opcions de tractament al llarg de la vida, diferències de sexe, i el propi punt de vista de les persones amb TEA. És important la col·laboració entre els diversos sectors, en particular els relacionats amb l’educació, l’ocupació, els serveis social i la salut per tal d’oferir una atenció integral i integrada a aquests col·lectius en aquest trànsit  i és imprescindible la seva col·laboració en el disseny i planificació de les intervencions per garantir-ne l’efectivitat i la inclusió.

Definició d’un nou model basat en la veu de la persona atesa, l’atenció individualitzada i eines per a l’autonomia

Les persones adultes amb trastorns de l’aspecte autista i les seves famílies requereixen un acompanyament social adequat capaç d’acompanyar els seus processos d’autonomia, garantint els suports per al sosteniment d’un projecte de vida independent i l’accessibilitat al conjunt de serveis de la xarxa d’atenció social i sanitària. La participació en primera persona en els processos de disseny del model d’atenció, així com la implicació de les famílies i dels professionals de referència en la transformació dels models actuals, esdevenen condicions indispensables per a l’èxit. La proposta d’actuació s’articula sobre tres eixos:

  • La veu de l’adult amb TEA, que actua com a palanca de transformació del sistema i emplaça als col·lectius professionals i als responsables de les polítiques públiques a la redefinició dels models d’atenció.
  • L’atenció individualitzada, integral i multidisciplinar, que requereix un ecosistema eficient i una adequació de la xarxa d’atenció social i sanitària, la seva plasticitat i la creació de sinèrgies per a la cobertura de les diverses necessitats per al sosteniment d’un projecte de vida independent.
  • Eines de suport per a l’exercici de l’autonomia, com el Passaport Social TEA, adreçat al conjunt del sistema d’atenció social i enfocat a la millora de l’accessibilitat dels adults amb TEA a la xarxa de serveis.

Una proposta innovadora i de co-creació

Tot i que la majoria d’aquests adults són ben atesos a la xarxa social i sanitària, sovint es troben associats a recursos poc aptes per a la formulació d’itineraris personals que incrementin, de manera significativa, la funcionalitat social, reproduint un context de manca d’oportunitats i equitat, dificultant l’èxit dels processos de vida independent.

PlaTea es planteja com un projecte de co-creació, amb la participació en primera persona del col·lectiu d’adults amb TEA, així com dels seus familiars i el moviment associatiu. Alhora, articula espais de trobada per als diversos professionals de la xarxa social i sanitària que acompanyen a les persones adultes amb TEA.

D’una banda persegueix incrementar la competència de la xarxa fomentant la formació específica als professionals per a la comprensió de les necessitats d’aquest col·lectiu. Al mateix temps, busca habilitar espais especialitzats d’acompanyament social i activitat comunitària que permetin el desenvolupament d’habilitats funcionals.

D’altra banda, dissenyarà i co-crearà continguts per a l’elaboració de recursos didàctics adreçats a l’adult amb TEA per a fer accessibles el conjunt de recursos de la xarxa d’atenció social i sanitària.

PlaTEA és impulsat per tres socis referents en l’atenció dels TEA

PlaTEA, liderat per la Dra. Núria Tous, Psiquiatra i coordinadora de la Comunitat Terapèutica, Hospital de Dia i Servei de Rehabilitació Comunitària de la SJD Xarxa de Salut Mental – Numància, és un projecte impulsat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu i l’IDAPP MIND. El projecte busca també dur a terme un treball de col·laboració amb entitats socials de persones amb autisme i les seves famílies.

ref-next-generation
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search