El Servei d’Urologia inicia l’aplicació del làser en la seva pràctica quirúrgica

 a Institució
El passat 20 de gener es va iniciar l’ús de la tècnica làser per part del Servei d’Urologia de l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Durant aquest mes de febrer s’ha dut a terme una segona sessió amb tres pacients més.
Les aplicacions que permet el làser en l’àmbit de l’urologia són diverses. Els usos més freqüents sovint es fan servir en la cirurgia endoscòpica de pròstata, en la litotrícia endoscòpica de càlculs urinaris i/o en l’acondicionament escrotal de la cirurgia reconstructiva urogenital. Totes aquestes aplicacions necessiten diferents tipus de làsers per dur-les a terme de manera òptima.
Així, aquest any, el Servei d’Urologia ha començat a utilitzar, d’una banda, les tècniques de fotovaporització i fotoresecció de pròstata mitjançant l’ús del làser Tulium i, d’altra, la litotrícia endoscòpica de càlculs vesicals o ureterals, en aquest cas fent ús del làser Holmiun.
Els avantatges derivats de l’ús del làser són, en termes generals, un sagnat menor, donat que es tracta de cirurgies que acostumen a ser hemorragípares. Gràcies al treball amb làser s’aconsegueix més visió, una recessió del teixit més àmplia i un millor resultat funcional, fet que redueix l’estada hospitalària de forma considerable.

L’aplicació del làser en cirurgia de l’adenoma de pròstata i dels càlculs urinaris que esmentàvem al principi permetrà que aquest tipus de procediments es puguin fer en la modalitat de cirurgia major ambulatòria, sense necessitat d’ingrés hospitalari.

Tenint en compte el volum que representen aquest tipus de cirurgies en l’activitat assistencial del Servei d’Urologia, l’ús habitual del làser a partir d’ara permetrà, com apuntàvem abans, una disminució notable de les estades dels pacients i, per tant, una considerable optimització de recursos.​

Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search