Nou Model de Governabilitat 2015

 a Institució
Ara fa aproximadament 5 anys que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu va començar la seva singladura. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han anat succeint tota una sèrie de fets que s’han desenvolupat a una velocitat vertiginosa: l’obertura de l’Hospital General i del recinte de Sant Boi i la definició del Pla Estratègic entre d’altres, han estat sens dubte els projectes més emblemàtics i complexos que hem dut a terme.
Durant aquest temps hem treballat sobre objectius concrets que requerien focalitzar tots els recursos i esforços sobre ells, també ens ha servit per avaluar i validar l’organització i el seu funcionament, aprenent que la dimensió i la complexitat del Parc Sanitari requereix formes de treball i organització diferents de les existents fins a aquests moments.
L’entorn econòmic actual i la renovació generacional que el Parc Sanitari experimenta, entre d’altres, ens aboca de nou a replantejar un nou escenari de governabilitat per la Institució.

 

La Governabilitat del Parc Sanitari
Un cop realitzada una reflexió profunda dels antecedents esmenats formulem un nou organigrama que el dia 9 de febrer va aprovar el Consell Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Aquest s’emmarca dins d’un pla d’acció  a mig-llarg termini amb l’objectiu de potenciar la solidesa de la Institució per fer-la més competitiva, amb una clara voluntat de servei, per fer front als reptes actuals amb una visió de futur sempre impulsant una fórmula que ens permeti la transmissió de valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Per tant, després d’aquestes reflexions, la Governabilitat del Parc Sanitari queda dissenyada de la següent manera:

 

     I.  La Direcció General comptarà amb un Adjunt que coordinarà el Comitè d’Ètica Assistencial, el
         Voluntariat, la Cooperació i la Solidaritat, els Serveis de Suport a l’Usuari, la Docència, la
         Investigació i la Innovació, i aquells projectes que li encarregui la Direcció General. També
         substituirà al Director General durant la seva absència. La Sra. Immaculada Roig i Cosculluela,
         ocuparà aquest càrrec.
    II. La Direcció General comptarà amb un Staff format per Comunicació i per la Secretaria Tècnica
         i Control de Gestió.
   III.  En el nou model organitzatiu es crea la Direcció d’Operacions Assistencials  de la que
         dependrà:
              a. La Direcció de l’Hospital General
              b. La Direcció d’Infermeria
              c. La Direcció de Salut Mental
              d. Qualitat i Seguretat del Pacient
              e. La Direcció de Programes
              f. Gestió de Pacients
        Amb aquest nou òrgan es pretén reordenar estructures i establir una nova organització de l’àrea
        assistencial per promoure un model eficient i d’excel·lència.
        El Dr. Enric Agustí i Fabré serà el Director d’Operacions Assistencials.
   IV. De la Direcció General depèn també l’Àrea de Suport formada per la Direcció de Recursos
         Humans, la Direcció d’Economia i Finances, la Direcció de Sistemes d’Informació i la 
         Direcció d’Enginyeria i Serveis  Generals.
   V. El Dr. Lluís San i Molina serà el Director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i
        compaginarà aquesta funció amb la de Director de Salut Mental de la Província d’Aragó-Sant
        Rafael on coordinarà les Direccions i Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,
        de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, de Sant Joan de Déu Lleida i del Centre Assistencial
        d’Almacelles.
 
 
Nou organigrama
 

 

 

 

L’Equip de Direcció del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, estarà integrat per
Sr. Enric Mangas                                                        Sra. Marta Garcia
Direcció General                                                         Direcció d’Economia i Finances
Germà Santiago Ruiz                                                 Sr. Pere Serrat
Superior de la comunitat de Sant Boi                         Direcció de Sistemes d’Informació
Sra. Immaculada Roig                                                Sr. Josep Collell
Adjunt a la Direcció General                                       Direcció d’Enginyeria i Serveis Generals
Direcció de Recursos Humans
Dr. Enric Agustí                                                          Sr. José Luis Argudo
Direcció d’Operacions Assistencials                           Direcció de Programes
Dr. Lluís San                                                                 Dr. Josep Maria Haro
Direcció Salut Mental                                                   Direcció de Docència, Recerca i Innovació
Dra. Cristina Garcia                                                    Dra. Ma Lluïsa de la Puente
Direcció Hospital General                                           Cap de Qualitat i Seguretat del Pacient
Sra. Isabel Grimal                                                        Sra. Àngels Fumàs
Direcció Infermeria                                                     Cap de Secretaria Tècnica
                                                                                      i Control de Gestió
                                                                                      Sra. Olga González   
                                                                                      Cap de Comunicació i Serveis de Suport a l’Usuari

Volem aprofitar aquesta comunicació per agrair al Sr. Francesc Pérez, recentment jubilat, i als Drs. Josep Ramos i Francesc Vilurbina, jubilats parcialment, la seva dedicació, tenacitat, compromís, esforç i voluntat que ens han demostrat i transmès durant la seva vinculació a la Institució.

 

Per altra banda, volem agrair la tasca feta durant aquests dos anys a la Dra. Francesca Asensio, que seguirà prestant el seus serveis professionals a l’Àmbit de Salut Mental.
El motiu d’aquesta comunicació s’origina en la necessitat de donar a conèixer el nostre projecte i fer-vos partícips d’ell.
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search